harcerstwo z Kujaw i Pomorza


ZHP realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030


 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP realizuje działania finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

 

Wydarzenia