Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Odeszła hm. Lucyna Andrysiak

UDOSTĘPNIJ
/
530
Odeszła hm. Lucyna Andrysiak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dzisiaj została powołana na wieczną wartę hm. Lucyna Andrysiak, skarbniczka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, komendantka Chorągwi w latach 1990-2014.
Składamy kondolencje córce Agnieszce i Aleksandrze.

Druhnę Lucynę pożegnamy w poniedziałek, 11 grudnia.
O godz. 12.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele p.w. Jana Apostoła i Ewangelisty przy ul. Gen. Sikorskiego 8 w Starym Fordonie, a po niej pogrzeb na pobliskim cmentarzu przy ul. Cechowej.
Hufce proszone są o wystawienie pocztów sztandarowych, a każdy harcerz o podarowanie Druhnie białej róży.

Naczelnik ZHP ogłosiła żałobę w całym Związku do 11 grudnia 2017 roku.

Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP ogłosił żałobę na terenie chorągwi do 7 marca 2018 roku.

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa, 7 grudnia 2017 r.

 

Rozkaz Specjalny LS.3/2017

 

Miarą człowieka jest pustka

jaką zostawia w sercach najbliższych

swoim odejściem.

Druhny i Druhowie!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem, na wieczną wartę odeszła nagle hm. Lucyna ANDRYSIAK, zastępczyni komendanta – skarbnik Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a w latach 1990 – 2014 Komendant Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Druhna Lucyna do końca wypełniła słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim  pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Harcmistrzynię Lucynę Andrysiak zapamiętamy  jako sprawną organizatorkę i aktywną działaczkę samorządową. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako dobry Człowiek, do którego zawsze można przyjść po radę.

 

Druhny i Druhowie!

 

  1. Zarządzam żałobę w ZHP, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
  2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.

 

 

Czuwaj!

Małgorzata SINICA

Rozkaz LS.2/2017-2-2

 

%d bloggers like this: