Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Aktualności zjazdowe

Jak zorganizować zjazd hufca?

Główna Kwatera przygotowała przewodnik na temat przeprowadzenia zjazdu, a także wzory dokumentów dla komisji.

Zobacz

Do zjazdu zostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut
  • 00sekund

Pliki zjazdowe

Aby pobrać pliki zjazdowe, należy zalogować się do Office365.

Pobierz

Harmonogram zjazdu

10:00 rejestracja

10:30-16:00 obrady zjazdu

Organizacyjnie

LOKALIZACJA

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Gdańska 5, 85-001 Bydgoszcz

Rejestracja

Rejestracja będzie od 10:00. W tym czasie prosimy delegatów o  wpisanie się na listę obecności. Jednocześnie prosimy o zabranie swoich mandatów.

Śledź zjazd w mediach!