harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Zdarzenie w Krówce Leśnej – komunikat

UDOSTĘPNIJ
/
916
Zdarzenie w Krówce Leśnej – komunikat

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego wydała komunikat w sprawie zdarzenia z dnia 22 lipca 2018 roku w Krówce Leśnej.

22 lipca 2018 roku, w niedzielę około godziny 8:00 kadrze Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Krówka Leśna” przekazana została informacja o tym, że w lesie nad Zalewem Koronowskim znaleziono nastolatkę. Znaleziona szesnastolatka była nieprzytomna – prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. W momencie, w którym kadra ośrodka otrzymała tę informację, o sprawie było powiadomione już Pogotowie Ratunkowe.

Kadra ośrodka natychmiast podjęła kroki mające na celu ustalenie, czy nie jest to ktoś z gości ośrodka. Wszyscy uczestnicy obozów oraz goście w domkach letniskowych byli obecni. Ustalono jednak, że brakuje jednej ze stażystek.

Stażystka, która nie jest członkinią Związku Harcerstwa Polskiego, przebywała w ośrodku w Krówce Leśnej od 23 czerwca 2018 roku w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców” na podstawie umowy zawartej między operatorem projektu Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy a Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP. Od tego czasu nie było żadnych sytuacji, które mogłyby budzić niepokój. Zgodnie z treścią umowy stażystom został przydzielony koordynator stażu, który odpowiadał za należyte wypełnianie umowy. Stażyści pracowali od poniedziałku do piątku w godzinach przewidzianych harmonogramem stażu. W weekendy oraz poza godzinami stażu mogli dowolnie dysponować swoim czasem, na przykład wychodzić poza ośrodek. Stażyści nie podlegali opiece ani kadry ośrodka, ani Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Pozostali stażyści potwierdzili, że w niedzielę rano, kiedy się obudzili, nie było jej w miejscu noclegowym. Po uzyskaniu informacji, że dziewczyna znajduje się na pogotowiu w Koronowie, kadra ośrodka powiadomiła koordynatorkę stażu oraz opiekuna z domu dziecka, w którym na co dzień mieszka stażystka.

We wtorek, 24 lipca 2018 roku stażystka została przewieziona do HOW “Krówka Leśna” przez psychologa z domu dziecka. Zgodnie z ustaleniami z Komendą Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP komendant ośrodka powiadomił koordynatorkę stażu, że kontynuacja stażu jest niemożliwa oraz poinformował, że jeszcze tego samego dnia stażystka musi opuścić teren ośrodka. 24 lipca 2018 roku po stażystkę przyjechał personel domu dziecka i zabrał ją do placówki.

Font Resize
Contrast
%d bloggers like this: