harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Start Władze

Władze

Chorągiew to jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego o zasięgu terytorialnym województwa.

Chorągwie to terytorialne wspólnoty hufców. Dzięki uchwale 32. Zjazdu ZHP chorągwie posiadają osobowość prawną.

Dzięki chorągwi hufce i podległe jednostki sprawnie działają w obrębie programu, wychowania, kształcenia kadry, organizacji, efektywnego zarządzania, czy pozyskiwania środków.