Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Wiosenna Akcja Szkoleniowa

, /
532

 

LIDER+ I “Kierowanie ludźmi w praktyce”

Jeśli jesteś instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i pełnisz funkcję lidera kierującego pracą zespołu instruktorskiego w swoim środowisku działania: szczepu, hufcu, chorągwi to Szkoła Instruktorska „Quercus” Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP zaprasza Cię na warsztaty Lider+ I moduł „Kierowanie ludźmi w praktyce” przygotowane specjalnie dla Ciebie!

Celem programu Lider+ jest doskonalenie jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP.

Lider+ I moduł obejmuje treści:

 • kierowanie ludźmi poprzez wywieranie wpływu na zachowania,
 • techniki liderskie i cykl kierowania ludźmi,
 • styl kierowania a poziom samodzielności współpracownika wobec realizowanego zadania,
 • postawy przyjmowane przez lidera wobec współpracownika,
 • delegowanie zadania,
 • powierzanie funkcji,
 • piramida wnioskowania a diagnozowanie problemu i podejmowanie decyzji,
 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,
 • udzielanie informacji zwrotnej.

Termin: 30-31 marca 2019 roku
Miejsce: Toruń
Koszt: 95 zł (uiszczenie wpisowego do 7 lutego br. po otrzymaniu potwierdzenia udziału w warsztacie)

Świadczenia organizatorów:

– nocleg w warunkach turystycznych,

– obiad w sobotę,

– wrzątek do pozostałych posiłków,

– profesjonalne materiały szkoleniowe,

– gadżet pamiątkowy.

Zgłoszenia: do 31 stycznia 2019 roku (decyduje kolejność zgłoszeń; pierwszeństwo mają członkowie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP)

Na Lidera+ I moduł zgłoś się tu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZ0aa2SHrBVNjVe6Gz3Uh2pUOVNPQ1hMMVdJUEZWNjRPUktIRE8yV0xKMiQlQCN0PWcu

Organizator: Szkoła Instruktorska Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej „Quercus”
Kontakt: kursy.kuj-pom@zhp.net.pl

lub z komendantką SI „Quercus”: dominika.brozek@zhp.net.pl, tel. 512 233 566

 

Warsztat LIDER+ II “Motywowanie w działaniu”

Jeśli ukończyłaś/łeś I moduł warsztatu Lider+, jesteś instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i pełnisz funkcję lidera kierującego pracą zespołu instruktorskiego w swoim środowisku działania: szczepu, hufcu, chorągwi to Szkoła Instruktorska „Quercus” Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP zaprasza Cię na warsztaty Lider+ II moduł „Motywowanie w działaniu” przygotowane specjalnie dla Ciebie!

Celem programu Lider+ jest doskonalenie jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP.

Lider+ II moduł obejmuje treści:

 • wpływanie na motywację i zaangażowanie poprzez wzbudzanie, utrzymywanie na niezbędnym poziomie i ukierunkowywanie energii współpracowników na realizację celów organizacji w warunkach wolontariatu,
 • rozpoznawanie symptomów poszczególnych faz demotywacji,
 • radzenie sobie z emocjami rozmówców i reagowanie na zastrzeżenia,
 • komunikowanie trudnych decyzji,
 • wspieranie zespołu na każdym etapie jego istnienia,
 • podstawy zarządzania konfliktem do radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych w zespole,
 • interweniowanie w przypadku negatywnych zachowań.

Termin: 13-14 kwietnia 2019 roku
Miejsce: Toruń
Koszt: 95 zł (uiszczenie wpisowego do 7 lutego br. po otrzymaniu potwierdzenia udziału w warsztacie)

Świadczenia organizatorów:

– nocleg w warunkach turystycznych,

– obiad w sobotę,

– wrzątek do pozostałych posiłków,

– profesjonalne materiały szkoleniowe,

– gadżet pamiątkowy.

Zgłoszenia: do 31 stycznia 2019 roku (decyduje kolejność zgłoszeń; pierwszeństwo mają członkowie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP)

Na Lidera+ moduł II zgłoś się tu (aby wziąć udział w II module, należy mieć ukończony moduł I):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZ0aa2SHrBVNjVe6Gz3Uh2pUOVNPQ1hMMVdJUEZWNjRPUktIRE8yV0xKMiQlQCN0PWcu

Organizator: Szkoła Instruktorska Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej „Quercus”

Kontakt: kursy.kuj-pom@zhp.net.pl

lub z komendantką SI „Quercus”: dominika.brozek@zhp.net.pl, tel. 512 233 566

 

Kurs podharcmistrzowski ZIELONE WZGÓRZE VII

Kurs dedykowany jest instruktorom, którzy są w trakcie realizacji próby na stopień podharcmistrza, a jego celem jest przygotowanie instruktora do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich. Myślą przewodnią kursu będzie „zdobycie zielonego wzgórza” oznaczające trudną i mozolną wędrówkę na wzgórze oraz zdobycie jego szczytu. Ta myśl symbolizuje wyzwanie polegające na stawianiu sobie celów wymagających wysiłku i zaangażowania oraz pokonywania trudności i przełamywania własnych słabości w dążeniu do osiągnięcia tych celów. Serdecznie zapraszamy na VII już edycje kursu podharcmistrzowskiego „Zielone Wzgórze”.

Terminy trzech biwaków:    8 – 10 marca 2019, 29 – 31 marca 2019 r. i 12 – 14 kwietnia 2019 r.
Miejsce:    Solec Kujawski
Koszt:  170 zł członkowie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, 190 zł
pozostali uczestnicy (uiszczenie wpisowego do 7 lutego br.
po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie)

 

Świadczenia organizatorów:

 • noclegi w świetlicy środowiskowej w warunkach turystycznych,
 • obiad w każdą sobotę kursu,
 • wrzątek do pozostałych posiłków,
 • zaopatrzenie w przerwy kawowe,
 • materiały kursowe.

Zgłoszenia: do 31 stycznia 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń; pierwszeństwo mają członkowie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZ0aa2SHrBVNjVe6Gz3Uh2pUOVNPQ1hMMVdJUEZWNjRPUktIRE8yV0xKMiQlQCN0PWcu

 

Warunki uczestnictwa:

 • opinia komendanta macierzystego hufca,
 • ukończone 18 lat,
 • zamknięta próba przewodnikowska (do ukończenia kursu wymagane jest otwarcie próby podharcmistrzowskiej),
 • adres e-mail w domenie zhp.net.pl (do momentu rozpoczęcia I biwaku kursowego).

  Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach,
 • wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę, np.: realizacja projektu w czasie trwania kursu,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu,
 • wypełnienie ankiety w ramach e-learningu.

Organizator:    Szkoła Instruktorska Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej „Quercus”

Komendant kursu:   hm. Paweł Bielicki, ZOKK

 Kontakt:    kursy.kuj-pom@zhp.net.pl lub z komendantem kursu: pawel.bielicki@zhp.net.pl, tel. 698 672 298

KURS PRZEWODNIKOWSKI DLA OSÓB DOROSŁYCH „DEWAJTIS”

Jeśli kiedyś byłeś harcerzem i chcesz powrócić na ten szlak, a może nigdy nie nosiłeś harcerskiego munduru, ale chciałbyś tego spróbować, to masz fantastyczną okazję poczynić pierwsze kroki w przygotowaniu się do roli harcerskiego wychowawcy. Serdecznie zapraszamy na kurs przedownikowski przygotowany specjalnie dla osób dorosłych.

Terminy trzech biwaków: 8 – 10 marca 2019, 29 – 31 marca 2019 r. i 12 – 14 kwietnia 2019 r.

 Miejsce: Solec Kujawski

 Koszt: 160 zł członkowie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, 180 zł pozostali uczestnicy (uiszczenie wpisowego do 7 lutego br. po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie)

 

Świadczenia organizatorów:

– noclegi w świetlicy środowiskowej w warunkach turystycznych,

– obiad w każdą sobotę kursu,

– wrzątek do pozostałych posiłków,

– zaopatrzenie w przerwy kawowe,

– materiały kursowe.

 

Zgłoszenia: do 31 stycznia 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń; pierwszeństwo mają członkowie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej)

 

tu:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZ0aa2SHrBVNjVe6Gz3Uh2pUOVNPQ1hMMVdJUEZWNjRPUktIRE8yV0xKMiQlQCN0PWcu

 

Warunki uczestnictwa:

– ukończone 18 lat,

– członkostwo w ZHP (w tym opłacone składki członkowskie za 2019 rok),

– adres w domenie zhp.net.pl (do momentu rozpoczęcia I biwaku kursowego).

 

Warunki ukończenia kursu:

– aktywny udział we wszystkich zajęciach,

– opracowanie konspektu zbiórki,

– wypełnienie ankiety w ramach e-learningu.

Organizator: Szkoła Instruktorska Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej „Quercus”

Komendantka kursu: hm. Dominika Brożek, ZOKK

 Kontakt: kursy.kuj-pom@zhp.net.pl

lub z komendantką kursu: dominika.brozek@zhp.net.pl, tel. 512 233 566

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: