Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Sejmik Harcerzy Kujaw i Pomorza

fot. Artur Lamali //ZKIP
UDOSTĘPNIJ
/
447
Sejmik Harcerzy Kujaw i Pomorza

W Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował “Sejmik Dzieci i Młodzieży”, który zwoływany jest już tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka. W sesji wzięli udział harcerze i harcerki z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP oraz Okręgu Kujawskiego ZHR z różnych środowisk.

6 czerwca 2018 roku sesję rozpoczął Ryszard Bober, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie rolę przewodniczącej obrad powierzono w głosowaniu pwd. Dominice Bucholc, członkini Zespołu Komunikacji i Promocji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Tematem przewodnim spotkania było 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, refleksja nad wkładem organizacji harcerskich w szeroko rozumiany czyn niepodległościowy, jak również o roli harcerstwa w wychowaniu.

Współczesny patriotyzm

Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń hm. Szymon Wiśniewski przedstawił ciekawą prezentację na temat historii harcerstwa na Kujawach i Pomorzu.Zgromadzeni w Urzędzie Marszałkowskim podkreślali, że współczesny patriotyzm musi polegać nie tylko na pielęgnacji pamięci o historii Polski i udziale w uroczystościach państwowych, ale również na codziennym wzbogacaniu swojej wiedzy o Polsce i regionie, a także o podejmowanych tu inicjatywach.

Na zakończenie młodzi „radni” podjęli stanowisko nawiązujące do działalności organizacji harcerskich i ich wartości, które zostanie przekazane samorządom województwa kujawsko-pomorskiego:

Stanowisko uczestników Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.

My harcerze zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zgromadzeni na Uroczystej Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 100-lecia odzyskania przed Polskę Niepodległości i w Stulecie utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego:

 

Jesteśmy wdzięczni pierwszym instruktorom i wychowawcom harcerskim za to, że pomimo zagrożeń ze strony zaborców, podjęli pokoleniowe wyzwanie krzewienia na polskich ziemiach harcerskiego ruchu.

 

Jesteśmy im wdzięczni za to, że rozpalili w sercach młodych Polaków tęsknotę za niepodległą Ojczyzną i wzbogacali metodę skautowego wychowania generała Roberta Baden-Powella.

 

Jesteśmy im wdzięczni za to, że harcerstwo dało odrodzonej Polsce nowe pokolenie, które już w 1939 roku sprawdziło się w największej dziejowej próbie, tworząc podczas II wojny światowej ruch oporu wobec okupanta i pod kryptonimem Szarych Szeregów, kontynuowali pracę wychowawczą. Przygotowali harcerki i harcerzy do walki, zwycięstwa i kolejnej odbudowy, w myśl hasła : „DZIŚ – JUTRO – POJUTRZE”.

 

Nasi poprzednicy dobrze zasłużyli się Polsce – w sprawie odzyskania niepodległości i wychowania wielu pokoleń harcerek i harcerzy. Okazujemy im wdzięczność i widzimy w nich patronów naszej teraźniejszości i przyszłości.

 

Realizując liczne zadania w Jubileuszowym Roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości pragniemy włączyć się w zbiórkę podpisów pod deklaracją mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego.

 

zuchenki, zuchy, harcerki, harcerze, wędrowniczki i wędrownicy

Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz

Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Budżet obywatelski dla harcerzy?

W sprawach różnych przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapytał harcerzy, co sądzą na temat budżetu obywatelskiego, który od przyszłej kadencji będzie wprowadzony przez samorząd województwa i jakie mieliby pomysły na zadania realizowane z tej puli środków. Jednym z ciekawszych pomysłów, jakie zgłoszono podczas debaty, było wsparcie dla realizacji rekonstrukcji historycznych, które pomagają zrozumieć dawne wydarzenia i zainteresować dzieci i młodzież historią.

Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara podziękował w imieniu ZHP i ZHR przewodniczącemu sejmiku za zaproszenie na „Sejmik Dzieci i Młodzieży” i za dotychczasową współpracę. Podkreślił, jak wielkie znaczenie dla obu związków harcerskich ma wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa, które umożliwia rozbudowę i modernizację harcerskich baz turystycznych oraz realizację licznych, cennych projektów. Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapewnił, że pomoc finansowa nie wynika jedynie z sympatii, ale przede wszystkim z tego, że samorząd województwa szczerze docenia pracę harcerzy na rzecz innych i ich nieoceniony wkład w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. Po zakończeniu obrad wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie i podpisano deklarację mieszkańców województwa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

na podstawie: https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32662-harcerze-w-sejmikowych-lawach

 

 

%d bloggers like this: