Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Rekrutacja do zespołu zagranicznego

UDOSTĘPNIJ
/
469
Rekrutacja do zespołu zagranicznego

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP ds. zagranicznych phm. Monika Grądecka ogłasza nabór do nowo powstającego Zespołu Zagranicznego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Jest to niezwykła okazja do wzięcia udziału w historycznym przedsięwzięciu, jakim jest budowanie zespołu zajmującego się współpracą zagraniczną w województwie kujawsko-pomorskim – pierwszego takiego zespołu od lat.

Poszukujemy osób, które są pełne motywacji i energii do pracy, są pomysłowe i nie boją się wyzwań, a zagadnienia współpracy zagranicznej nie są im obce. Zespół będzie ściśle współpracował z Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych.

Już dziś oferujemy Ci możliwość kreowania skautowej współpracy międzynarodowej w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP oraz okazję do rozwoju swoich umiejętności.

Kogo szukamy?

Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • są instruktorkami lub instruktorami Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP,
 • mają zaliczoną służbę instruktorską za poprzedni rok harcerski,
 • mają opłacone składki członkowskie za pierwszy kwartał 2018 roku,
 • mogą przedstawić pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego,
 • mają doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca,
 • mają umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim (znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem),
 • są zainteresowane zagadnieniami współpracy międzynarodowej (mile widziane doświadczenie we współpracy międzynarodowej),
 • potrafią współpracować w zespole, którego członkowie pracują zdalnie,
 • mają umiejętności organizowania pracy oraz duże pokłady motywacji wewnętrznej.

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydatki i kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Co w zamian?

Biorąc udział w rekrutacji do Zespołu Zagranicznego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP otrzymasz niepowtarzalną szansę, aby:

 • czynnie uczestniczyć w procesie budowania i kreowania zespołu na poziomie chorągwi;
 • znaleźć nowe pole służby, które pozwoli wykorzystać umiejętności i kompetencje nie tylko związane z harcerstwem, np. języki obce, a także ulepszać kompetencje miękkie, takie jak: praca w grupie, komunikacja, zarządzanie czasem itp.
 • realizować ciekawe zadania i projekty związane ze światem skautingu wynikające z bieżącej pracy zespołu i potrzeb chorągwi;
 • brać udział w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości dot. możliwości związanych ze współpracą zagraniczną i przynależnością do skautingu;
 • wspierać środowiska chorągwi w działaniach zagranicznych;
 • nawiązywać kontakty zarówno w kraju, jak i za granicą.

Co należy zrobić?

Aby dołączyć do zespołu, należy wykonać jeden prosty krok – wypełnić formularz aplikacyjny, który znajdziesz pod adresem:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzRmx1GHqUfRKvNRzx2IUPL9UNExORlZXMVFGTVEzV1IxN0xUS1JRUkREVy4u

Po wypełnieniu formularza należy przesłać opinię bezpośredniego przełożonego wraz z potwierdzeniem opłacenia składek instruktorskich na adres: zagranica.kp@zhp.net.pl

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2018.

Wysyłając zgłoszenie kandydatka/kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Ponadto, kandydaci poprzez zgłoszenie, deklarują gotowość przyjechania na pierwsze spotkanie zespołu w najbliższym możliwym czasie po zakończeniu rekrutacji (termin zostanie ustalony wspólnie).

Nie czekaj! Już dziś wyślij zgłoszenie i rozpocznij niepowtarzalną przygodę.

%d bloggers like this: