Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Propozycje współpracy zagranicznej

UDOSTĘPNIJ
/
135
Propozycje współpracy zagranicznej

Z pewnością już myślicie lub zaczynacie snuć plany na wakacyjne obozu Waszych hufców i środowisk. Poniżej przedstawiamy propozycje, z którymi skierowali się do nas bezpośrednio lub do Wydziału Zagranicznego GK ZHP drużyny z Irlandii, Francji i Belgii.

Może środowiska, drużyny, szczepy w Waszych hufcach chciałyby zorganizować osób wspólnie z drużyną z zagranicy lub zaprosić ich na swój obóz? Serdecznie zachęcamy, gdyż to właśnie w taki sposób nawiązuje się niejednokrotnie długofalowa współpraca.

Służymy radą i pomocą mocno licząc, że się zdecydujecie.

1. Propozycja skierowana bezpośrednio do naszej chorągwi z drużyny z Irlandii – piszcie na zagranica.kp@zhp.net.pl

Skauci z Irlandii z 9th Wicklow Arklow Sea Scouts, zastęp Ventures między 10 lipca do połowy sierpnia, chcą zorganizować obóz w Polsce. Należą do Scouting Ireland, która jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego – WOSM. Szukają drużyny, która chciałaby z nimi pojechać i wziąć pod swoje skrzydła na bazie, która dysponuje sprzętem i ma zaplecze kuchenne do sporządzania posiłków.
To grupa wodniaków w wieku 15-18 lat. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie się dowiedzieć, dlaczego wybrali Polskę napiszcie do nas bezpośrednio na zagranica.kp@zhp.net.pl
Jeżeli nie macie takiej możliwości, a znacie bazę wodną, ze sprzętem to również dajcie znać naszemu Zespołowi Zagranicznemu.

2. Propozycja przekazana z WZA – Francja – piszcie na zagranica.kp@zhp.net.pl oraz bezpośrednio w wiadomości prywatnej do strony Wydziału Zagranicznego GK ZHP na facebooku (link: https://www.facebook.com/wzagkzhp)

Kto chciałby gościć grupę skautów francuskich na obozie swojego środowiska? Przeczytajcie ogłoszenie poniżej.
Informacja od zainteresowanych:
I’m Caroline, a scout leaders from Meudon, close to Paris in France. With our group of 31 “pionniers” and “caravelles” (your “harcerze starsi & harcerki starsze », 14-17 years old), we would like to prepare for an international camp in Poland. We would really love to find a twinning with a scouting group from Poland for a common 1-week camp in second half of July 2019 !
We are members of the french “scout et guides de France” association, also member of WOSM and WAGGGS like your ZHP organisation.

Po polsku: “Jestem Caroline, jestem drużynową z Meudon, niedaleko Paryża we Francji. Z naszą drużyną 31 “pionniers” i “caravelles” (waszych “harcerzy starszych & harcerek starszych”, 14-17 lat), chcielibyśmy zorganizować obóz w Polsce. Chcielibyśmy znaleźć drużynę partnerską z Polski na wspólny 1-tygodniowy obóz w drugiej połowie lipca 2019 roku!
Jesteśmy członkami francuskiego stowarzyszenia “scout et guides de France”, który jest członkiem WOSM i WAGGGS, jak ZHP.”

3. Propozycja przekazana z WZA – Belgia – piszcie na zagranica.kp@zhp.net.pl oraz bezpośrednio w wiadomości prywatnej do strony Wydziału Zagranicznego GK ZHP na facebooku (link: https://www.facebook.com/wzagkzhp/)

Skauci belgijscy szukają bazy na obóz w Polsce. Może właśnie Wasza baza obozowa jest idealna? Drużyna liczy 45 osób, szukają miejsca niedaleko jeziora, na okres od 2 do 15 lipca. Ważne, żeby dało się tam dojechać publicznym transportem.

Informacja od zainteresowanych:
We are a Belgian group of scouts who are going on a camp abroad next summer. We would like to come to Poland this summer and stay on a Scouts centre. Do you have some information where there are some scouts centres in Poland and how we can contact them? We’re looking forward to hearing from you!
Kind regards,
Scouts & Gidsen Duffel-West

Po polsku: “Jesteśmy belgijską grupą harcerzy, którzy latem przyszłego roku wyjeżdżają na obóz za granicę. Chcielibyśmy przyjechać do Polski tego lata i zostać na harcerskiej bazie. Czy macie jakieś informacje, gdzie są harcerskie bazy w Polsce i jak możemy się z nimi skontaktować? Czekamy na wiadomość od Was!

Z poważaniem,
Scouts i Gidsen Duffel-West”

Jeśli jesteście zainteresowani, prosimy o kontakt!

pwd. Patryk Majszewski
phm. Monika Grądecka
Zespół Zagraniczny Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika
ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz
e-mail ZZ: zagranica.kp@zhp.net.pl
website: https://kp.zhp.pl/

%d bloggers like this: