Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Podpisaliśmy umowę na Harcownie

UDOSTĘPNIJ
/
629
Podpisaliśmy umowę na Harcownie

W poniedziałek, 12 lutego 2018 roku Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara oraz skarbniczka chorągwi hm. Beata Bardzińska w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisali umowę na “Harcownie”.

„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, na który nasza chorągiew uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich rodziców. Już wkrótce na terenie całego województwa uruchomione zostaną 24 placówki wsparcia dziennego, prowadzone w formie podwórkowej metodą harcerską.

Celem działania placówek jest:

  • Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom zagrożonym biedą lub wykluczeniem społecznym.
  • Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie  oraz prowadzenie zdrowego stylu życia u dzieci.
  • Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze wskazanych środowisk
  • Wsparcie funkcji wychowawczych rodziny oraz jej integracja.
  • Objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką.
  • Pomoc w nauce dzieciom z trudnością uczenia się i przyswajania wiedzy, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych.

%d bloggers like this: