harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Dane chorągwi

Tutaj znajdziesz dane, które dotyczą Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP i mogą ci się przydać.

Składki: 06 8144 0005 2011 0111 4883 0009
BS Koronowo O/Bydgoszcz

Podstawowe: 28 8144 0005 2011 0111 4883 0001

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

NIP: 967-125-40-11

NIP: 967-125-40-11
KRS: 0000268190
REGON: 340245801