harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Do zobaczenia na Gali!

CZAS NA NOWE

Gala Niezwyczajnych już wkrótce!

chcemy docenić wkład instruktorów w rozwój wychowawczy i organizacyjny

Znamy już wyniki tegorocznej edycji plebiscytu instruktorskiego Niezwyczajni Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 2019! To oznacza, że już teraz możemy Was zaprosić na galę, która odbędzie się 16 grudnia 2019 roku w Inowrocławiu o godzinie 18:00.

Cztery kategorie, czworo zwycięzców! Już w poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Inowrocławiu dowiemy się, kto w tym roku zdobędzie tytuł Niezwyczajnych w następujących kategoriach:

 • HARCERSKI SPECJALISTA

 • DRUŻYNOWY

 • PRACA Z KADRĄ

 • INSTRUKTOR ROKU

Miejsce: Solanki, Zakład Przyrodoleczniczy w Inowrocławiu

Data i godzina: 16.12.2019, 18:00

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHiS.

WARTO WIEDZIEĆ

Regulamin

Regulamin plebiscytu

Niezwyczajni Chorągwi
Kujawsko-Pomorskiej ZHP 2019

 1. Celem plebiscytu NIEZWYCZAJNI CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP jest promowanie najlepszych działań, przedsięwzięć, projektów i inicjatyw członków Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, które miały miejsce w roku harcerskim 2018/2019.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada kapituła powołana rozkazem Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Zadaniem kapituły plebiscytu jest nominowanie maksymalnie dziesięciu autorów lub liderów najlepszych przedsięwzięć, w czterech kategoriach, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Kapituła rozstrzyga również wnioski od kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.
 1. Plebiscyt trwa od 21 października do 16 grudnia 2019 roku i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I ZGŁOSZENIA: 21.10.2019-03.11.2019

ETAP II WERYFIKACJA: 04.11.2019-10.11.2019

ETAP III GŁOSOWANIE: 12.11.2019-25.11.2019

ETAP IV GALA: 16.12.2019 w Inowrocławiu

 1. Kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu udziela przewodnicząca kapituły hm. Beata Bardzińska (kujawskopomorska@kp.zhp.pl, w temacie NIEZWYCZAJNI KP 2019). Za część organizacyjną plebiscytu odpowiada Zespół Komunikacji i Promocji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.
 1. Kandydatem/kandydatką w plebiscycie może być czynny instruktor/instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego – z przydziałem służbowym w jednostkach Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, osoba nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca funkcję instruktorską. Kandydaci i kandydatki w trakcie roku harcerskiego 2018/2019 powinni być twórcami, liderami lub organizatorami wyjątkowych przedsięwzięć lub swoimi działaniami inspirują innych.
 1. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice i przyjaciele harcerstwa.
 1. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej: kp.zhp.pl/niezwyczajni-kp-2019
 1. Kandydat na Niezwyczajnego musi mieć aktywny dostęp do konta służbowego Office365 w domenie @zhp.net.pl/@zhp.pl/@kp.zhp.pl itp., aby móc zatwierdzić swoją chęć uczestniczenia w plebiscycie. Proces zatwierdzania uczestnictwa jest zautomatyzowany. Zgłoszenie, które nie zostanie zatwierdzone lub odrzucone przez Kandydata nie jest brane pod uwagę przy pracach kapituły. W przypadku braku dostępu do konta służbowego, należy złożyć odpowiedni wniosek na helpdesk.kp.zhp.pl.
 1. Kandydat oraz zgłaszający muszą poświadczyć zapoznanie się z aktualnymi klauzulami informacyjnymi przez przesłanie odpowiedniego wniosku na stronie e-Deklaracji ZHP: https://deklaracja.zhp.pl/.
 1. Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:
 • DRUŻYNOWY
 • PRACA Z KADRĄ
 • HARCERSKI SPECJALISTA
 • INSTRUKTOR ROKU
 1. Proces weryfikacji zgłoszenia składa się z trzech elementów:
 • zweryfikowanie poprawności zgłoszenia,
 • zweryfikowanie czy kandydat na Niezwyczajnego ma zaliczoną służbę instruktorską (instruktorzy), jest wpisany do ewidencji ZHP i ma opłacone składki członkowskie (pozostali kandydaci),
 • uzyskanie pisemnej zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata (załącznik nr 1 do regulaminu).
 1. Lista nominowanych zostanie opublikowana 12 listopada 2019 roku.
 1. Wyłonienie laureatów plebiscytu odbędzie się na podstawie głosowania internautów. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem podstrony plebiscytu. Każdy głos staje się ważny dopiero po potwierdzeniu go przez głosującego za pośrednictwem skrzynki pocztowej. Jeden internauta może oddać głos na jedną nominację w każdej kategorii. Głosowanie jest utajnione przez cały czas trwania. Przy obliczaniu wyników uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.
 1. Ogłoszenie laureatów plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej Gali Niezwyczajnych w Inowrocławiu, 16 grudnia 2019 roku.

Pobierz regulamin

niezwyczajne kategorie

DRUŻYNOWI

Gdyby nie drużynowi, kto mógłby inspirować, zachęcać  do działania, czy uczyć w działaniu kolejne pokolenia?

DRUŻYNOWI

Młodzi duchem, inspirujący, zaskakujący, motywujący, nieustraszeni, podejmujący wyzwania.

PRACA Z KADRĄ

Gdyby nie osoby zajmujące się pracą z kadrą, kto mógłby podpowiadać,  inspirować, czy pracować nad rozwojem instruktorów?

PRACA Z KADRĄ

Nie bojący się nowych wyzwań, wytrwali, pracujący nad samorozwojem, pokazujący, jak mądrze łączyć służbę i pozostałe zajęcia.

HARCERSKI SPECJALISTA

Znacie ich? Potrafią zdobyć środki na rozwój, przenieść całą stronę internetową, koordynować niełatwe akcje.

HARCERSKI SPECJALISTA

Pełni energii, z mnóstwem pomysłów i chęcią ich realizacji, z szerokimi umiejętnościami twardymi wykorzystywanymi w codziennej służbie.

INSTRUKTOR ROKU

Są takie osoby, które nie wpisują się w żadne ramy. Dlatego mamy dla nich niezwyczajną kategorię!

INSTRUKTOR ROKU

Organizowali wspaniałe imprezy i akcje w roku harcerskim 2018/2019, których echa do dzisiaj można usłyszeć w brzozowym zagajniku.

POCHWAL SIĘ!

Weź udział w wydarzeniu!

Niezwyczajnych chorągwi wspierają: