Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Nasi Niezwyczajni po raz kolejny

Plebiscyt "Niezwyczajni Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP" wystartował po raz kolejny!
UDOSTĘPNIJ
/
425
Nasi Niezwyczajni po raz kolejny

Po raz kolejny chcemy docenić niezwyczajnych. To dzięki Waszym głosom możecie podziękować tym, którzy na to zasługują.

Celem plebiscytu NIEZWYCZAJNI CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP jest promowanie najlepszych działań, przedsięwzięć, projektów i inicjatyw członków Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP, które miały miejsce w roku harcerskim 2016/2017.

Plebiscyt trwa od 24 października do 18 grudnia 2017 r. i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I       ZGŁOSZENIA – od 24 października do 10 listopada 2017 r.
ETAP II     WERYFIKACJA – od 11 listopada do 19 listopada 2017 r.
ETAP III    GŁOSOWANIE – 20 listopada do 10 grudnia 2017 r.
ETAP IV    GALA – 18 grudnia 2017 r.

Kandydaci:

KATEGORIA DRUŻYNOWY

phm. Krzysztof Gapski HO – Hufiec Włocławek

Druh Krzysztof pełni funkcję drużynowego już od wielu lat, zamiennie na poziomie pionu starszoharcerskiego i wędrowniczego. Doskonale dogaduje się z członkami swojej drużyny. Potrafi w jasny, ciekawy i pouczający sposób poprowadzić zbiórkę oraz niestraszna jest mu dokumentacja, którą na bieżąco uzupełnia. To dzięki niemu nasza 52 WDSH ,,Grot” wciąż istnieje. Do tej pory druh był również komendantem szczepu i potrafił pogodzić obowiązki zarówno te szczepowe, jak i te towarzyszące mu ówcześnie w prowadzeniu drużyny wędrowniczej. Świetnie radzi sobie z kształceniem harcerzy, o czym świadczą kursy zastępowych i warsztaty dla przybocznych, które prowadził oraz to, że wielu drużynowych wyrosło właśnie pod okiem druha Krzysztofa. Jest wsparciem również dla naszej kadry. To on pokazuje, że wtedy, kiedy wydaje nam się, że bank pomysłów właśnie się zakończył, a chęci i zapał są kilka kilometrów za nami, że wciąż możemy działać. I to właśnie my chcemy podziękować naszemu drużynowemu, byłemu komendantowi i naszemu przyjacielowi. Dziękujemy mu za to, że jest dla nas wsparciem, że pokazuje nam właściwą drogę harcerską, jak i tę życiową i za to, że pomimo tak wielu obowiązków znajduje tak wiele czasu dla nas, a przy tym tak bardzo się angażuje.

Angelika Zdankiewicz

phm. Joanna Lewandowska – Hufiec Pałuki

Zgłaszam phm. Joannę Lewandowska, jest super drużynową, zawsze wspomaga dobrą radą, daje motywację do działania i rozwijania swoich umiejętności. Jest pełna energii i zawsze można na nią liczyć.

Magdalena Boruta

phm. Danuta Żołądkiewicz – Hufiec Bydgoszcz-Miasto

Jest to drużynowa z prawdziwego zdarzenia. O harcerstwie wie prawie wszystko. Swoją postawą przyciąga dzieci i potrafi je zarazić miłością do ZHP. Każda jej zbiórka jest inna, a instruktorzy czerpią od niej inspirację. Chętnie wspiera innych oraz udziela im pomocnych rad.

pwd. Krystian Olczak

sam. Julia Nowakowska – Hufiec Toruń

Druhna Julia Nowakowska pełni funkcję drużynowej od lipca 2016 r., choć już wcześniej przygotowywała się do swojej  funkcji, będąc ogromnym wsparciem dla drużynowego, który przygotowywał się w tym okresie do matury.  Dlaczego jest niezwyczajna? Przede wszystkim dlatego, że dokładnie, terminowo i odpowiedzialnie wykonuje swoje obowiązki – dla starszego pokolenia nie będzie to nic niezwykłego, ale kto pracuje z dzisiejszą młodzieżą, ten doskonale wie, że nie jest to takie oczywiste. Julia doskonale organizuje prace drużyny, która działa w 3 szkołach, na dwóch osiedlach, przed czasem opłaca składki, jest przykładem w prowadzeniu dokumentacji drużyny, jej harcerze zdobywają mnóstwo sprawności, realizują próby na stopnie, drużyna pracuje systemem zastępowych, a Julia integruje swoją kadrę, dzięki czemu są wspaniałym zespołem. Słowo dh. Julii jest pewnością, że zadanie zostanie wykonane. Dh. Julia i jej drużyna uczestniczą w wydarzeniach hufcowych, rajdach i imprezach, często gdy brakuje pomocy z rąk innych drużyn, pomaga właśnie „Wega”  na czele z Julią. Dzięki jej staraniom szczep, do którego należy drużyna, pojedzie na Zlot ZHP w 2018r – a dh. Julia będzie patrolową i opiekunem patrolu. Julia przejęła drużynę w średniej formie i systematycznie, ciężką pracą wyprowadza ją wysoko w każdej dziedzinie. Jest zdecydowanie niezwykła. Piszę to jako jej dawna drużynowa, dzisiejsza komendantka szczepu, opiekun próby przewodnikowiej i przyjaciel.

hm. Aniela Sawicka

pwd. Piotr Jezierski  – Hufiec Grudziądz

Druh Piotr jest założycielem gromady zuchowej “Wiercipięty” i dwóch drużyn harcerskich – “Gryfu” i “Szarży” oraz ich wieloletnim, wspaniałym drużynowym. Dla tych trzech jednostek wychował swoich następców. W połowie 2017 roku przekazał je młodym drużynowym, przyjmując obowiązki opiekuna. Jest nauczycielem i muzykiem. Ze swoją klasą pracuje według autorskiego programu opartego na metodzie harcerskiej. Jego zuchy i harcerze na zbiórkach rozwijają  muzyczne i wokalne talenty. Na bazie tych talentów powołał harcerski zespół wokalno-muzyczny “Zaśpiewani”. Pod jego kierunkiem zuchy i harcerze zdobywają laury na przeglądach, konkursach i festiwalach. Dużo koncertują. Inicjują imprezy muzyczne i patriotyczne w środowisku bliższym i dalszym. Świetnie promują Hufiec Grudziądz, Chorągiew Kujawsko-Pomorską i harcerstwo. Druh Piotr dba również o stronę duchową zuchów i harcerzy – jego drużyny w co trzecią niedzielę miesiąca współorganizują z parafią św. Mikołaja harcerską mszę w Bazylice Mniejszej w Grudziądzu. Na tę mszę przychodzą tłumy nie tylko braci harcerskiej. Poza tym wszystkim druh Piotr jest radnym miejskim i wielbicielem tradycji kawaleryjskich, z których Grudziądz słynie. To zamiłowanie zaszczepił “Szarży” – stąd nazwa drużyny i jej numer – 18, bo taki mieli ułani z Grudziądza. Najstarsi wychowankowie druha Piotra już założyli drużynę wędrowniczą „Adventure”. W harcerskiej i instruktorskiej służbie druh Piotr jest niezwykle „niezwyczajny”.

hm. Elżbieta Fabińska

hm. Dorota Sucharska-Jendrzejewska – Hufiec Bydgoszcz-Miasto

Druhna Dorota od bardzo wielu lat sumiennie i z oddaniem prowadzi 7 Bydgoską Drużynę Harcerską “Młode Wilki”. Swoje szerokie zainteresowania przekłada na różnorodność programu drużyny, w skład której wchodzi m. in. sekcja płetwonurków,  przy drużynie działa również klub filatelistyczny. Drużyna korzysta także z działalności druhny Doroty w grupie rekonstrukcji historycznej – młodzież uczestniczy w zajęciach rekonstrukcyjnych oraz organizuje Harcerskie Podwórko w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Pod przewodnictwem druhny Doroty,  drużyna angażuje się w liczne wędrówki i rajdy, a także stosuje niekonwencjonalne formy pracy, jak np. bale okolicznościowe. Druhna Dorota wspiera rozwój zainteresowań członków drużyny, m. in.  umożliwiając działalność grupy muzycznej “Raperki z ZHP”. Druhna Dorota jest zawsze w centrum działania drużyny – razem z harcerkami i harcerzami śpiewa na festiwalach, tańczy na konkursach. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę, bardzo dobrą współpracę z rodzicami.

hm. Marta Borkowska

pwd. Marta Kontna – Hufiec Koronowo

Uosobienie skromności. Na propozycję nominacji odmówiła. “Ja? Może ktoś inny!” Jej niebieskie zuchy zna każdy w Koronowie. Nie ma uroczystości państwowych i miejskich bez „Dudusi”. Druhna Marta doskonale pracuje metodyką zuchową, wykorzystując system małych grup i instrumenty metodyczne w postaci gwiazdek i sprawności. Różnorodność zbiórek budzi podziw u rodziców. Zbiórki taneczne, rycerskie, pokazy ratownicze, lekcje gotowania, szycia, spotkania z policjantami, ratownikami, ale i zwykła szara służba zuchowa. Różnorodność oddziaływań budzi szacunek u rodziców, którzy, doceniając jej zaangażowanie, wspaniale współpracują z gromadą. Druhna wychowuje całym życiem, godząc pracę zawodową ze służbą instruktorską. Zawsze ma czas dla wszystkich, a rzadko dla siebie. Ciągle w ruchu, ciągle z nowymi pomysłami. Rodzice mówią “Jedni żyją, by brać, druhna Marta żyje, by dać”. Kto? Druhna Marta Kontna, od 10 lat drużynowa 8 Koronowskiej Gromady Zuchowej „Dudusie”.

hm. Daria Domek

pwd. Bogumił Jasiński – Hufiec Włocławek

Druh Boguś od ponad 3 lat dzielnie spisuje się w roli drużynowego 17 Włocławskiej Drużyny Starszoharcerskiej “Itineris”. Swoich harcerzy zaraża pozytywną energią, a na zbiórkach wykazuje się niemałą kreatywnością. Od początku swojej kariery jako drużynowy dzielnie zabiera „Itineris” na InterCamp, czyli europejski zlot harcerzy, co wymaga naprawdę dobrego zorganizowania. Jego działalność nie kończy się tylko na drużynie, bo jest skory do pomocy każdemu, kto jej potrzebuję lub o nią poprosi. Wcześniej współtworzył i aktywnie działał w kadrze szczepu, a teraz przymierza się do pomocy w kształceniu młodszej kadry naszego hufca. Jego uosobienie sprawia, że każdy w hufcu słyszał o druhu Bogusiu i można nawet się pokusić o stwierdzenie, że nie da się go nie lubić.

hm. Piotr Walburg

pwd. Beata Wiśniewska -Hufiec Toruń

Druhna pwd. Beata Wiśniewska prowadziła gromadę zuchową „Młode Wilki”, a obecnie jest drużynową 74 Wąbrzeskiej Drużyny Wielopoziomowej „Nieustraszeni”. Pod jej kierunkiem zuchy i harcerze aktywnie uczestniczą w wydarzeniach szkoły, miasta (akademie, uroczystości), instytucji lokalnych (piknik w DPSie) i angażują się w zbiórki na rzecz potrzebujących. O całości działań i ich różnorodności informuje aktualny profil drużyny (FB). Druhna Beata przykłada bardzo dużą wagę do wartości programu drużyny, a wcześniej gromady, ma ciekawe i oryginalne pomysły. Dwa lata temu była komendantką jednej z tras podczas zlotu „New Vambres”. Pasję w działaniu z ludźmi i dziećmi realizuje również na ścieżce zawodowej jako nauczyciel.

hm. Katarzyna Dulska

pwd. Liliana Bińkowska – Hufiec Powiatu Wocławskiego

Pwd. Liliana Bińkowska jest wieloletnią drużynową 46 DH „Wichry” z Boniewa, której wcześniej była przyboczną i którą pomagała założyć. Dzięki ogromnemu sercu, pasji i zaangażowaniu druhny, cieszy się ona ogromnym uznaniem wśród harcerzy i instruktorów naszego szczepu i hufca. Rodzice również niezwykle cenią sobie dokonania i wkład Lili w wychowanie i rozwój ich dzieci. Wartym odnotowania jest fakt, że jej drużyna nie tylko brała udział we wszystkich propozycjach programowych szczepu i hufca, ale jeszcze wystawiała na nich podwójne patrole. Liczebność w drużynie druhny nigdy nie spada poniżej 30 osób, a i zdarzało się, że przekraczała 40. Oprócz tego, że druhna bardzo intensywnie pracuje w trakcie roku harcerskiego, bierze udział w HAL’u, organizując swoim podopiecznym aktywny letni wypoczynek. Tylko w tym roku harcerskim druhna Lila brała udział w dwóch akcjach letnich naszego hufca. Dodatkowo była członkiem komendy kursu przewdonikowskiego „Drużyna Pierścienia”  organizowanego przez nasz HZKK. Druhna bardzo angażuje się i wspiera  rozwój młodej kadry instruktorskiej, umożliwiając odbywanie staży w swojej drużynie, służąc radą i doświadczeniem. Sama też dba o swój rozwój i bierze udział w różnych formach kształcenia oferowanych przez nasz HZKK lub ChZKK. Obecnie jest w trakcie kursu drużynowych gromad zuchowych. Jest również członkiem Hufcowego Zespołu Promocji, gdzie rozwija swoją pasję fotograficzną. Ponad druhna Lila realizuje próbę na stopień podharcmistrzyni.

phm. Joanna Morawska

KATEGORIA AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

hm. Wojciech Zygmański – Hufiec Chojnice

Za wcielenie w czyn idei braterstwa i chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym po przejściu sierpniowej nawałnicy. Dzięki jego umiejętnościom zarządczym, współpracy ze środowiskiem lokalnym, charyzmie i samozaparciu udało się pomóc ludziom poszkodowanym w tym tragicznym czasie.

hm. Beata Kobus

phm. Aniela Sawicka – Hufiec Toruń

Druhna phm. Aniela Sawicka w roku harcerskim 2016/2017 pełniła funkcję komendanta 86 Toruńskiego Szczepu Harcerskiego. Dzięki swej aktywności obywatelskiej wraz z kadrą szczepu druhna Aniela zorganizowała i przeprowadziła m.in. akcję „Góra grosza” w Hufcu ZHP Toruń (środki zostały przekazane na Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Syrenejszyk” w Toruniu – zakupiono dla seniorów, będącymi podopiecznymi tegoż ośrodka, bilety do kina); Święto Flagi Państwowej – gra miejska z Urzędem Miasta Torunia w Toruniu (druhna była jej komendantką); bbóz Hufca Toruń, podobóz szczepu (nadzór nad programem i realizacją obozu); oprawa wystawy graficznej na 100-lecie harcerstwa w Toruniu wypromowanej przez Urząd Miasta Torunia i Hufiec ZHP Toruń. Druhna Aniela swoją aktywność obywatelską realizuje poprzez realizowanie programu harcerskiego z lokalnymi sojusznikami i również w na rzecz społeczności lokalnej i jej potrzeb. Swoim efektywnym programem szczepu udowodniła, że potrafi wykorzystać potencjał harcerzy i kadry instruktorskiej na rzecz lokalnej społeczności. Aniela w pełni zasługuje na miano niezwyczajnej chorągwi w kategorii aktywność obywatelska. Swoją pracą udowodniła, że da się łączyć obowiązki rodzinne z pracą społeczną na rzecz ZHP. Aktywność, która łączy pozyskiwanie sojuszników, angażowanie ich pomocy dla potrzebujących w procesie wychowywania i kształtowania postaw obywatelskich u swoich harcerzy i kadry szczep. Wszystkie zrealizowane działania szczepu można zobaczyć na fanpage szczepu, na portalu Facebook, opis: #szczep86. Druhna Aniela to społecznik-obywatel, który stawia cel i realizuje go ze swoja kadrą instruktorska i z harcerzami.

hm. Michał Sawicki

hm. Lidia Lach – Hufiec Toruń

Dh hm. Lidia Lach wyróżnia się nie tylko swoją pracą instruktorską w chorągwi – jako członek KSI i rady chorągwi, ale również jako osoba niezwykle aktywna w swoim lokalnym środowisku. Od lat druhna Lidia jest członkiem Toruńskiej Rady Seniorów, w której podejmuje działania związane z integracją seniorów oraz organizowaniu inicjatyw społecznych. Była współorganizatorem toruńskiego wydarzenia, jakim jest “Senioriada” – festyn dla seniorów (i nie tylko) z całego Torunia. Prócz tego dh. Lidia była zastępcą komendanta Ogólnopolskiego Złazu Seniorów. W ramach obchodów 100-lecia harcerstwa toruńskiego była odpowiedzialna za jedną z akcji, jaką było “100 drzew na 100-lecie”. To jedynie mała część tego, co druhna robi dla lokalnej społeczności. Uważam, że dh. Lidia w pełni zasługuje na miano Aktywnej Obywatelki i mam nadzieję, że zostanie Niezwyczajną w tej kategorii.

phm. Aleksandra Tredewicz

hm. Edyta Ogonowska – Hufiec Grudziądz

Druhna Edyta jest bardzo aktywną i bardzo zajętą osobą. Oprócz pełnienia funkcji drużynowej zuchowej i harcerskiej, aktywnie pracuje jako radna miejska i od wielu lat szefuje zespołowi organizującemu finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Grudziądza. W ubiegłym roku Grudziądzki Sztab WOŚP pod kierunkiem dh. Edyty uzbierał ponad 200 000 zł. Potrafi wokół siebie zgromadzić całe zastępy wolontariuszy i wraz z nimi efektywnie działać na rzecz miasta i lokalnej społeczności.  To z Jej inicjatywy zuchy i harcerze co roku kwestują w listopadzie na rzecz ochrony zabytkowych obiektów na cmentarzu miejskim i dbają o mogiły zasłużonych dla harcerstwa. Można Ją także spotkać jako współorganizatora Dni Kopernikańskich w Grudziądzu. Czyż nie zasługuje na miano “niezwyczajnej”?

hm. Elżbieta Fabińska

pwd. Piotr Jankowski – Hufiec Powiatu Włocławskiego

Pwd. Piotr Jankowski w Hufcu ZHP Powiatu Włocławskiego pełni funkcję członka komendy hufca oraz kwatermistrza. Od niedawna swoją służbę realizuje również jako drużynowy 33 DW „Artem” z Chocenia. Dzięki swoim umiejętnością interpersonalnym udało mu się pozyskać wielu sojuszników oraz sponsorów. Druh Piotr od wielu lat jest honorowym dawcą krwi i to z jego inicjatywy oraz dzięki jego staraniom po raz pierwszy w naszym hufcu oraz po raz pierwszy w historii Chocenia do naszego miasta przyjechał krwiobus. Akcja oddawania krwi połączona była z harcerskim startem i zakończyła się ogromnym sukcesem oraz słowami uznania dla Piotrka od personelu medycznego. Pasją Piotrka nieprzerwalnie od kilku lat jest pomaganie. Niedawno osiągnął swój kolejny cel – zdobył Brązową Odznakę Ratownika Medycznego ZHP. Był to impuls do tego, aby w hufcu powstał patrol ratowniczy, na którego czele stanął właśnie Piotrek. Dzięki swojej postawie druh zrzesza wokół siebie grono wędrowników, instruktorów chętnych do działania i niesienia pomocy. Jego inicjatywy w tym roku to również zbiórka słomy dla schroniska dla zwierząt, zbiórka na rzecz poszkodowanych w nawałnicy oraz akcja sprzątania dwóch lasów w Gminie Choceń, podczas której zebrano prawie tonę śmieci. Druh aktywnie brał udział także w lokalnych propozycjach takich jak Narodowe Czytanie „Wesela” czy „Czytanie na dywanie” dla przedszkolaków. Piotrek jest osobą niezwykle pracowitą, skromną i pomysłową. Poświęcił wiele swojego wolnego czasu, aby własnymi rękoma wyremontować obecną siedzibę hufca. Dh. Piotr to nasza niezwyczajna hufcowa „złota rączka”, a przede wszystkim aktywny obywatel.

pwd. Piotr Jankowski

KATEGORIA PRACA Z KADRĄ

hm. Marta Borkowska – Hufiec Bydgoszcz-Miasto

1.

Jako zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą, zrobiła wiele dobrego – i robi nadal. Dzięki niej w hufcu jest wiele akcji kierowanych do kadry, wspólnota instruktorska się powiększa, a atmosfera jest cudowna. Do druhny można iść zawsze i z każdym problem, a ona nie zostawi cię bez pomocy. To w niej każdy drużynowy ma swoje oparcie.

pwd. Krystian Olczak

2.

Druhna Marta pełni funkcję zastępcy komendanta hufca ds. pracy z kadrą. Obejmując tę funkcję, miała pole do popisu i m.in. sprawiła, że wszyscy funkcyjni działają na podstawie podpisanych z hufcem umów wolontariackich, posiadają również zakresy kompetencji. Druhna Marta wspiera też HZKK oraz koordynuje prace namiestnictw, żywo angażując się w pomoc im. Druhna Marta zajmuje się nie tylko umowami czy inną “papierkową robotą”, ale swoim przykładem inspiruje wielu instruktorów, zwłaszcza młodych – jest opiekunem niejednej próby na stopień harcerski czy instruktorski. Stara się motywować i doceniać. Motywować chociażby słowem – reaktywowała magazyn instruktorski “Złota lilijka” i jest jego redaktor naczelną. Doceniać – na wiele sposób, w codziennej pracy, ale też holistycznie – wraz z instruktorką ds. programu już drugi rok z rzędu zorganizowały dla szefów hufcowych zespołów oraz ich członków spotkanie mające na celu posumowanie roku harcerskiego, integrację środowiska instruktorskiego oraz podziękowanie i docenienie za cały rok ciężkiej pracy – to właśnie tego typu inicjatywy, obok drobnych codziennych wyrazów uznania, napędzają kadrę Hufca Bydgoszcz-Miasto. Druhna Marta Borkowska to kobieta, instruktorka NIEZWYCZAJNA, która naprawdę pracuje z kadrą – nie tylko z nazwy.

Maja Rosińska

hm. Katarzyna Dulska – Hufiec Toruń

Druhna Kasia Dulska w Hufcu Toruń jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych, jest też członkinią hufcowej KSI. To osoba, która kocha to, co robi, dlatego robi to dobrze. Nieustannie się rozwija, o czym świadczy zdobyty niedawno stopień podharcmistrzyni. Inspiruje innych – gdy trzeba, jedzie przez pół województwa, by opowiedzieć harcerzom starszym o edukacji globalnej. Inspiruje innych do działania, jest wspierającą opiekunką prób instruktorskich, dobrą współpracownicą. Aktywnie uczestniczy w doskonaleniu harcerskim podczas kursów i warsztatów, zarówno gdy kształci innych, jak i siebie. Wykorzystuje każdą okazję, każdy biwak czy spotkanie kadry do poruszenia tematów globalnych, zagranicznych, tych, które dotyczą całego skautingu. Jest jak lampka oliwna, która nie chowa swojego płomienia dla siebie – ona chce, by inni również zapalali swoje płomienie. Ona jest rzeczywiście NIEZWYCZAJNĄ harcmistrzynią.

pwd. Paweł Becker

hm. Michał Sawicki – Hufiec Toruń

Druh hm. Michał Sawicki prowadzi 2 Drużynę Wędrowniczą „TABOO” z Górska w 1 Szczepie Harcerskim „Błękitna Jedynka” w Górsku, Hufcu ZHP Toruń. Druh Michał jest założycielem tej drużyny i całego pionu wędrowniczego w tym szczepie. Stworzył pole do działania i rozwoju m. in. dla osób, które na co dzień działają na funkcjach w innych drużynach. Dzięki niemu wędrownicy mają możliwość spędzania czasu ze swoimi przyjaciółmi-rówieśnikami i przeżywania własnych harcerskich przygód. Swoimi działaniami drużyna obejmuje cały teren Gminy Zławieś Wielka, ponieważ członkowie jednostki pochodzą z różnych miejscowości. Druh Michał Sawicki trzykrotnie pełnił funkcję komendanta obozu 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna Jedynka” z Górska. W szczepie pełni funkcję członka komendy szczepu do pracy z kadrą. Poprzez swoją postawę sprawia, że staje się wzorem do naśladowania i ogromną inspiracją dla młodych ludzi, pokazuje, że warto się rozwijać i przekazywać swoją wiedzę innym osobom. Dzięki swojej wierze w ludzi i niesamowitemu zawzięciu w motywowaniu innych do pracy, w 1 Szczepie Harcerskim jest coraz więcej instruktorów i osób realizujących próby na stopnie instruktorskie. Dh. Michał jest również członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych „Błękitny Płomień”. Jest także członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej, wraz z którym organizuje kursy oraz prowadzi na nich zajęcia. Jest również opiekunem wielu prób instruktorskich, a jego probanci zawsze mogą liczyć na poradę, wsparcie i pomoc na każdym etapie realizowania swojej próby. Dzięki motywacji i wiary w umiejętności innych harcerzy druha, 1 Szczep Harcerski „Błękitna Jedynka” z Górska podjął się w lutym 2017 r. organizacji trasy starszoharcerskiej podczas XXXIV Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, co było ogromnym wyzwaniem. Druh jest także członkiem Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń. Rozkazem Naczelnika ZHP L.7/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. otrzymał Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Dh. Michał przypomina również kadrze o tym, jak ważna jest służba nie tylko harcerska, ale również ta dla społeczeństwa. W październiku zorganizował zbiórkę, podczas której wędrownicy oraz instruktorzy ze szczepu wzięli udział w kampanii „Katyń. Guzik mnie obchodzi”. Druh bierze czynny udział w wielu uroczystościach narodowych, a także lokalnych, gdzie swoją postawą motywuje młodych ludzi do pełnienia służby i reprezentuje ZHP, np. podczas obchodów upamiętniających 33. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Druh Michał propaguje również zdrowy styl życia, biega w maratonach i tym samym zachęca do tego innych. Swoją pasją do gotowania zaraża innych harcerzy, organizując niejednokrotnie zajęcia i warsztaty z tej dziedziny. Druh Michał jest wyjątkowym instruktorem, który ma niezwyczajne umiejętności do motywowania i zachęcania do samorozwoju nie tylko harcerzy, ale wszystkich ludzi z jego otoczenia. Zachęca do refleksji i wskazuje drogę, w której inni odkrywają to, co nieznane, poszerzają swoje horyzonty i decydują się na podjęcie wyzwań, na które nie znaleźliby odwagi bez jego wsparcia. Piszę to jako instruktorka, której dh. Michał jest opiekunem próby na stopień podharcmistrzyni i dzięki któremu podjęłam się pełnienia takich funkcji i zrobienia rzeczy, które były dla mnie ogromnym wyczynem i których nigdy nie dokonałabym bez jego słów wsparcia i wiary w moje umiejętności. Codzienną pracę harcerską i pracę z ludźmi dh. Michał godzi również z byciem mężem i od niedawna również tatusiem, jednocześnie pracując zawodowo. Z pewnością zasługuje na miano niezwyczajnego!

Agata Zysko

phm. Joanna Morawska – Hufiec Powiatu Włocławskiego

phm. Joanna Morawska – instruktorka Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego, w którym pełni funkcję zastępcy komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą oraz drużynowej 37 DSH „Drzewce”. Dh. Asia na co dzień uczy języka angielskiego w Zespole Szkół w Boniewie. To z jej inicjatywy powstał w hufcu Zespół Kadry Kształcącej, który w minione wakacje zorganizował swój pierwszy Kurs Przewodnikowski „Drużyna Pierścienia”, którego była komendantką. Dh. Joanna współpracuje również z Chorągwianym Zespołem Kadry Kształcącej. Wśród kadry hufca jest osobą lubianą, cieszącą się autorytetem. Bierze aktywny udział zarówno w życiu hufca, jak i rodzimego środowiska. Ma na koncie wiele pozytywnie zamkniętych prób przewodnikowskich, a jej probanci znaleźli swoje miejsce w strukturze hufca. Poprzez czynny udział w licznych szkoleniach i kursach, druhna Joanna stale doskonali swoje umiejętności i warsztat kształceniowy, wpływając na rozwój kadry hufca. Swoim przykładem i zaangażowaniem motywuje do pracy wielu młodych ludzi. Bez wątpienia mogę dodać, że dh .Asia jest wzorem do naśladowania i co najważniejsze, jest niezbędnym „elementem” wspólnoty naszego hufca.

Alicja Ryniec

KATEGORIA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

hm. Beata Kobus – Hufiec Bydgoszcz-Miasto

Druhna hm. Beata Kobus jako komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto zarządza tym hufcem na wysokim poziomie w niemalże wszystkich sferach jego funkcjonowania. Przede wszystkim prowadzi stałą i owocną współpracę z licznymi partnerami: Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Miastem Bydgoszcz, Gminami: Białe Błota, Osielsko i Dobrcz, Radą Organizacji Pożytku Publicznego (której jest członkiem), Nadleśnictwem Białe Błota, Bydgoskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w 2016 roku odznaczona tytułem Profilaktyka Roku), Pałacem Młodzieży, miejskimi instytucjami kultury. Efektem tej współpracy jest m. in. ogłoszenie przez Radę Miasta Bydgoszczy roku 2017 – Rokiem Bydgoskiego Harcerstwa, a także stałe wsparcie partnerów w organizacji przedsięwzięć programowych Hufca Bydgoszcz-Miasto. Druhna Beata zarządza także licznymi projektami organizacyjno-programowymi, jak np. Festyn Harcerski na Wyspie Młyńskiej, który odbył się 5 sierpnia 2017 roku i okazał się znaczącym sukcesem programowym i promocyjnym. Druhna Beata pozyskuje także środki finansowe na działalność hufca, a w 2017 roku odniosła w tej dziedzinie sukces, jakim był wzrost kwot pozyskanych dotacji o ponad 30% w stosunku do roku 2016. Na uwagę zasługuje fakt, że Druhna Beata, zarządzając hufcem, ma zawsze na uwadze misję ZHP oraz ludzi zaangażowanych w działalność harcerską. Prowadzone przez nią projekty umożliwiają wzmocnienie programu gromad i drużyn oraz rozwój kadry hufca.

hm. Marta Borkowska

hm. Wojciech Chwil – Hufiec Bydgoszcz-Miasto

Druh hm. Wojciech Chwil od ponad 10 lat zarządza Harcerskim Ośrodkiem Obozowym “PÓLKO” koło Koronowa. Najpierw od 2006 roku  jako komendant hufca, a następnie już bezpośrednio jako komendant ośrodka. Przez wszystkie lata ośrodek rozwijał się bardzo dynamicznie, przyjmując coraz większą ilość wypoczywających dzieci i młodzieży, a także ulepszając warunki sanitarne i socjalne bazy. Ponadto na rozwój Pólka znacząco wpłynęły środki pozyskane z Funduszu Norweskiego w 2010 roku oraz generalna modernizacja bazy w latach 2013-2014 ze środków unijnych. Aktualnie baza w Pólku przyjmuje pięciokrotnie więcej uczestników biwaków, obozów i turystów indywidualnych niż 10 lat temu. Dzięki zaangażowaniu druha Wojciecha w rozwój i funkcjonowanie ośrodka można jasno powiedzieć, że kierowany przez niego ośrodek jest zarządzany bardzo efektywnie. Na uwagę zasługuje również dobra współpraca z lokalnym nadleśnictwem i leśnictwem, gminą Koronowo, Hufcem Koronowo i wieloma innymi instytucjami wspierającym działalność Pólka. Do sukcesów druha Wojciecha można także zaliczyć: doprowadzenie do organizacji w Pólku Ogólnopolskiego Zlotu ZHR w 2009 roku (20. lecie istnienia ZHR) czy Zlotu Wędrowniczej Watry w 2014.

hm. Maciej Betlejewski

pwd. Paulina Osenka – Hufiec Toruń

Do harcerstwa należała w dzieciństwie przez krótki okres, a w 2013 roku, po wielu latach przerwy, wróciła do ZHP. Od samego początku służyła pomocną dłonią podczas zbiórek harcerskich i działała wraz z kadrą drużyny. Jej niezwykłe umiejętności przywódcze, organizacyjne, a także świetny kontakt z dziećmi sprawiły, że już w listopadzie 2013 roku objęła funkcję przybocznej, którą pełni do dzisiaj, jednakże w najbliższym czasie oficjalnie przejmie 6 DW „Skrzydlate Bractwo”. Paulina jest świetną instruktorką i wspaniale pracuje z dziećmi, a oprócz tego ma także znakomity kontakt z rodzicami, informuje ich o wszystkich wydarzeniach w drużynie, pełnie również funkcję skarbnika, zajmuje się organizacją oraz rozliczaniem akcji zarobkowych drużyny oraz innych spraw finansowych. W szczepie pełni funkcję członka komendy do spraw organizacyjnych oraz skarbnika. Wraz z komendantem szczepu opracowuje wnioski o dotacje dla szczepu oraz wsparcie finansowe uboższych harcerzy ze szczepu. Prowadzi finanse szczepu, rozlicza finanse w hufcu oraz wpływy z 1%. W 2016 roku pełniła funkcję zastępcy komendanta do spraw organizacyjnych podczas HAL 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna Jedynka”. Od października 2017 r. aktywnie działa również w ESN przy UMK (Erasmus Student Network section at Nicolaus Copernicus University in Toruń), gdzie uczestniczy w organizacji m.in. różnych wydarzeń kulturalnych dla studentów zza granicy. Pełni również rolę mentorki dla uczestników programu ERASMUS, w którym sama kilka lat temu również wzięła udział jako uczestnik, mieszkając i studiując na Węgrzech, a jednocześnie wspierając i pełniąc funkcję przybocznej w 6 DW „Skrzydlate Bractwo” oraz uczestnicząc w organizacji obozu. To niezwykła harcerka, która jest wzorem do naśladowania dla wielu osób, przewodnikiem i instruktorem dla harcerzy, ale przede wszystkim osobą o ponadprzeciętnych umiejętnościach organizacyjnych, która precyzyjnie i szczegółowo potrafi zaplanować i zorganizować przedsięwzięcie dla szerokiego grona odbiorców. To wszystko godzi ze studiami oraz pracą zarobkową. Swoją ciężką pracą i niezwykłą osobowością każdego dnia udowadnia, że jest niezwyczajna!

Agata Zysko

phm. Nikodem Dolata – Hufiec Pałuki

Nikodem jest kierownikiem Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Smerzynie. W ciągu kilku lat swojej służby na tej funkcji doskonale zarządza ośrodkiem. Z bazy harcerskiej korzystają zuchy i harcerze z całej Polski, ale również z zagranicy. Nikodem doskonale potrafi również pozyskiwać środki finansowe na działalność hufca. W ubiegłym roku pozyskał kwotę w wysokości około 200 000 zł, w roku bieżącym około 240 000 zł. Dotacje pochodzą ze środków gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych i przeznaczane są głównie na działania programowe hufca i wypoczynek letni jego wychowanków. Dzięki tym projektom hufiec gościł w ośrodku drużyny harcerskie z Ukrainy, realizując zadanie „Most Przyjaźni – Obóz Polsko – Ukraiński”. W ramach pozyskanych środków z Funduszu Inicjatyw Społecznych, instruktorzy i harcerze mogli skorzystać z takich kursów jak: język migowy, Photoshop, gitara, operator ścianki wspinaczkowej, ratownik wodny, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

phm. Joanna Lewandowska

 

%d bloggers like this: