Sprawdź, co na Ciebie czeka!

List komendanta do społeczności chorągwi

UDOSTĘPNIJ
/
466
List komendanta do społeczności chorągwi

Druhny i Druhowie!

Mamy niepodległą Polskę już od stu lat i jednego dnia – wczoraj, 11 listopada, uczestniczyliśmy w obchodach tej ważnej rocznicy w swoich miejscowościach.

 

Po relacjach z mediów wszystkich Waszych środowisk harcerskich, z którymi razem tworzymy Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP, ale i z prasy czy zdjęć, widziałem, jak licznie zaangażowaliście się w obchody wraz ze swoimi lokalnymi społecznościami. To niesamowite, że aż tylu zuchów, harcerzy i instruktorów tworzy tę wielką społeczność. Po raz kolejny nasza chorągiew pokazała, że potrafi się zmobilizować i stanąć na wysokości zadania.

 

Praca harcerzy na rzecz odzyskania niepodległości zawsze była wielka – nieprzypadkowo wczoraj obchodziliśmy nie tylko sto lat odzyskania niepodległości, ale niedawno też sto lat istnienia Związku Harcerstwa Polskiego. Dzisiaj równie wielki jest nasz wkład w budowanie tej wolnej Ojczyzny. Nasz wkład to praca m.in. instruktorów, którzy prowadzą swoje gromady, drużyny i kręgi, by wychować młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli, ale też wszystkich zuchów, które kochają Boga i Polskę czy harcerzy, którzy codziennie starają się pełnić służbę Bogu i Polsce i nieść chętną pomoc bliźnim.

 

Dziękuję Wam, Druhny i Druhowie oraz zuchy, za to, że znów pokazaliśmy siłę harcerstwa i daliśmy dobry przykład innym, jak należy świętować niepodległość!

 

Czuwaj!

hm. Jerzy Gębara

Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

List Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

List Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP do społeczności harcerzy z Kujaw i Pomorza

%d bloggers like this: