Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Łączy Nas Grunwald

UDOSTĘPNIJ
/
491
Łączy Nas Grunwald

Podczas XLVII Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego naszą Chorągiew reprezentowało siedem drużyn z trzech Hufców: Świecie Powiat, Pałuki oraz Chełmża. Program zlotu zapewnił uczestnikom wiele atrakcji. Można było wziąć udział w wędrówkach grunwaldzkich, warsztatach rzemieślniczych nawiązujących do tradycji średniowiecznych, punktach aktywności sprawdzających m.in. umiejętności sprawnościowe, manualne, logicznego myślenia. Dużym zainteresowaniem cieszył się festiwal kolorów czy bitwa wodna. Nie zabrakło akcentów sportowych poprzez organizację Grundialu czy też Memoriału – biegów poświęconych założycielce Wspólnoty hm. Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej w 90 rocznicę jej urodzin. Drużyny miały możliwość udziału w inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. Każde środowisko mogło zaprezentować swoje tradycje, zwyczaje, potrawy, stroje podczas jarmarków regionalnych.

Zlot grunwaldzki to przede wszystkim tradycje. Co roku odbywa się Apel Pamięci ku czci osób, które odeszły na wieczną wartę, odpalana jest Watra, drużyny biorą udział w Ogniobraniu na Kopcu Jagiełły, reprezentanci drużyn uczestniczą w wyjątkowej defiladzie na Wzgórze Pomnikowe.

Zlot jest podsumowaniem całorocznej pracy drużyn związanej z realizacją zadań w ramach Współzawodnictwa Drużyn Grunwaldzkich.

14 jednostek z naszej Chorągwi zakończyło pozytywnie Współzawodnictwo i zdobyło Tytuł i Odznakę Grunwaldzką wręczoną na Wzgórzu Pomnikowym przez Naczelnik ZHP hm. Annę Nowosad, Przewodniczącą Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich hm. Dorotę Jeżowską-Olszewską i Wiceprzewodniczącego WDG hm. Przemysława Padraka.

Wyróżnione drużyny to :

5 jednostek z Hufca ZHP Koronowo: 6 Koronowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Czupierzaki” im. Batalionu Obrony Narodowej Koronowo 14 Koronowska Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Po prostu 8 Koronowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska Człapy 5 Męska Koronowska Grunwaldzka Kwatermistrzowska Drużyna Starszoharcerska “Piorun” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego 7 Żeńska Koronowska Drużyna Starszoharcerska “Babiniec”

6 jednostek z Hufca ZHP Pałuki: 6 Grunwaldzka Drużyna Harcerska ,,Ad Astra” 8 Grunwaldzka Drużyna Wielopoziomowa “OPAD” 13 Grunwaldzka Gromada Zuchowa Ogniste Pióra 13 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Wilcza Wataha”

12 Grunwaldzka Drużyna Harcerska Brzask 4 Grunwaldzka Gromada Zuchowa “Tańczące nutki”

2 jednostki z Hufca ZHP Świecie Powiat: 26 Grunwaldzka Środowiskowa Drużyna Harcerska “Lisowczycy” 77 Grunwaldzka Środowiskowa Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego w Laskowicach

1 jednostka z Hufca ZHP Chełmża: 32 Grunwaldzka Unisławska Drużyna Harcerska ” Bez odbioru” im. Stanisława Konstantego Króla

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich jest Ruchem Programowo-Metodycznym w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. Został założony w 1991 roku przez hm. Barbarę Bogdańską-Pawłowską. Skupia drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, gromady zuchowe, kręgi instruktorskie i szczepy z całej Polski. Działa przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Celem działania Wspólnoty jest wzajemne wspieranie się przez drużyny, które chcą wzbogacać swój program o wartościowe, atrakcyjne działania z dziedziny wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Zapraszamy drużyny do realizacji propozycji programowej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich „Łączy nas Grunwald” oraz udziału w Współzawodnictwie Drużyn Grunwaldzkich jak i kolejnym zlocie grunwaldzkim.

autorka: phm. Joanna Lewandowska

%d bloggers like this: