Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Kurs podharcmistrzowski Woodbadge

UDOSTĘPNIJ
/
204
Kurs podharcmistrzowski Woodbadge

Kujawsko-Pomorski Kurs WOODBADGE

Kurs WOODBADGE jest kursem instruktorskim zgodnym ze standardem kursów Woodbadge w WOSM prowadzonym przez specjalnie przygotowaną kadrę instruktorską. Jest on formą kursu podharcmistrzowskiego, kładącego szczególny nacisk na elementy indywidualnej pracy z instruktorem, doskonalenie umiejętności przywódczych, umiejętności pracy w grupie instruktorskiej oraz pracy nad sobą, poznanie procesu grupowego oraz praktyczną realizację i zarządzanie projektem. W czasie kursu uczestnicy mają możliwość doskonalenia własnego rozwoju, analizy zachodzących zmian i poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań.

 • Termin: 29 lipca – 4 sierpnia 2019 r.
 • Komendant: hm. Dominika Brożek, ZOKK
 • Organizator: Szkoła Instruktorska Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej „Quercus”
 • Miejsce: Harcerski Ośrodek Obozowy Pólko k.Koronowa
 • Odpłatność: 370 zł instruktorzy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, 420 zł pozostali uczestnicy
 • Uczestnicy: Liczba miejsc na kursie – 18 osób

Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. ukończone 18 lat,
 2. otwarta próba podharcmistrzowska (lub możliwość otwarcia próby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kursu),
 3. uzupełnienie ankiety w wersji elektronicznej do 02.06.2019 r.:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWtxLqDk87tItbQGgHhKNUNUNjdIVzM0TThHUFRNUVNOUDY3V0hBMk1BVi4u

 1. przygotowanie listu motywacyjnego w dowolnej formie, który ma zadecydować o dostaniu się na kurs wysłany na maila: kursy.kuj-pom@zhp.net.pl do 02.06.2019 r.
 2. przekazanie komendzie kursu rekomendacji komendanta hufca (dopuszczalna forma elektroniczna) w terminie do 02.06.2019 r. (e-mail, jak wyżej),
 3. wpłata wpisowego po otrzymaniu informacji o przyjęciu na podstawie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2019,
 4. wykonanie zadania przedkursowego: przygotowanie autoprezentacji 3 minutowej w dowolnej formie bez użycia prądu.

Opis: 

            Kujawsko-Pomorski Kurs Woodbadge organizowany jest przez Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP „Quercus”.

            Kurs będzie składał się z trzech części:

 • pierwsza zasadnicza – tygodniowy obóz instruktorski, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. w Harcerskim Ośrodku Obozowym Pólko k/Koronowa;
 • druga to indywidualna praca uczestnika kursu, tzw. próba wodza;
 • trzecia część to biwak podsumowujący, który odbędzie się w pół roku po pierwszej, w terminie ustalonym wspólnie przez uczestników i kadrę kursu, za dodatkową opłatą do 150 zł od osoby.

Po pierwszej części kursanci otrzymają dyplom ukończenia kursu podharcmistrzowskiego oraz prawo do noszenia pierwszego drewienka (noszony do munduru, pod kołnierzem, na rzemieniu, symbolizujący kursy Woodbadge). Po trzeciej, dyplom ukończenia warsztatów opiekunów prób, dyplom ukończenia kursu Woodbadge i prawo do noszenia drugiego drewienka oraz chusty wspólnoty woodbadge.

Kurs organizowany jest zgodnie ze standardem kursów podharcmistrzowskich zatwierdzonym przez Główną Kwaterę ZHP (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą).

Pobierz regulamin

%d bloggers like this: