harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Start Komenda Chorągwi

Komenda Chorągwi

  • hm. Jerzy Gębara – komendant
  • hm. Beata Bardzińska – zastępca komendanta, skarbnik
  • hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą
  • hm. Dorota Sucharska – zastępca komendanta ds. programu
  • phm. Nikodem Dolata – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
  • pwd. Paweł Biały – zastępca komendanta ds. pozyskiwania środków