Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Kandydaci na Niezwyczajnych Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 2018

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Kandydaci na Niezwyczajnych Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 2018

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

pwd. Marta Sosińska, Hufiec ZHP Brodnica

Druhna Mania to prawdziwie niezwyczajna osoba. Przez 3 lata i 8 miesięcy była drużynową 6 Harcerskiej Drużyny Żeńskiej. Od listopada 2017 do września 2019 była chorążym Z.D. Geteway, będąc na każdych biwakach, akcjach harcerskich i społecznych. A TO DOPIERO NIC! Jest członkiem Komendy Hufca Brodnica, pracuje w Domu Harcerza, robiąc wszystko, aby organizacja pracy DH była jak najlepsza dla harcerzy. Prowadzi od poniedziałku do piątku świetlicę. Dobra o brodnicką pracownię Orange. Jest opiekunem Hufcowego Zespołu Programowego. Razem z harcerzami przygotowuje akcje takie jak: maraton filmowy dla harcerzy, uroczystości związane z dniem niepodległości. Twierdzę, że druhna Marta jest prawdziwie niezwyczajną sobą!

 

 

pwd. Julia Miliszkiewicz, Hufiec ZHP Solec Kujawski

Druhna Julia to młoda dziewczyna. Ma niespełna 17 lat, jednak już wielokrotnie udowodniła, że ogromną wartość mają dla niej ludzie. W harcerstwie jest od kilku lat. Drużynowa harcerska od 2 lat. Zamyka właśnie próbę na stopień instruktorski i na pewno jej się to uda. Pośród wielu obowiązków, ponieważ jest uczennicą technikum, realizuje się na wielu płaszczyznach. Od kilku lat jest członkiem OSP w Solcu kujawskim, gdzie szkoli swoje umiejętności, ale także szkoli dzieci w swojej drużynie. Gra na klarnecie w soleckiej orkiestrze przy OSP, ale także w orkiestrze szkolnej przy ZSB w Bydgoszczy i w orkiestrze w Bydgoskim Domu Kultury. Ponadto udziela korepetycji dzieciom z Soleckiej podstawówki, jak również intensywnie pracuje jako wolontariusz w Harcowni. Z korzyścią dla swojej drużyny bierze udział w szkoleniach i rajdach, gdzie z reguły towarzyszą jej funkcyjni, a czasem cała drużyna. Bierze udział w wielu akcjach organizowanych na terenie naszego miasta: sprzątanie ziemi, WOŚP, BŚP, projekt „Czuwamy! Pamiętamy!”, zbiórki karmy dla schroniska, paczka św. Mikołaja dla dzieci z domów dziecka – i wielu innych. Jako młody człowiek ma wiele pasji, a nadmiar swojej energii pożytkuje w bardzo dobry sposób, przekazując ją młodszym i potrzebującym.

 

pwd. Wioletta Krzysztoforska, Hufiec ZHP Włocławek

Wioletta Krzysztoforska – rodowita tłuchowianka, która już w dzieciństwie uczestniczyła w zajęciach kulturalnych w miejscowym ośrodku i wymarzyła sobie, że kiedyś i ona będzie pracować w takim miejscu. Z GOK-iem, którego jest obecnie dyrektorem, związana jest od 1999. Mieszkańcy gminy Tłuchowo mówią o niej „człowiek orkiestra”. Bez niej działalność kulturowo-oświatowa nie stałaby na tak wysokim poziomie. Jest zawsze i wszędzie tam, gdzie pomocy potrzebują inni ludzie, nie patrzy na zegarek, nie pyta o nadgodziny. Jej współpracownicy i sąsiedzi często zastanawiają się, skąd w niej tyle energii. To bardzo skromna osoba – nie szuka rozgłosu, dla niej od zawsze najważniejszy był drugi człowiek. W 2003 roku w ramach współpracy z harcerzami zapoczątkowała akcję „Mikołaj dla wszystkich”. Zrzeszyła Klub Seniora, cyklicznie organizuje biwaki dla dzieci. Jest również założycielką chóru „Gospel Soul”, organizuje imprezy charytatywne. Współpracuje z Klubem Motocyklowym „Wolny Duch” oraz uczestniczy w organizacji koncertów na rzecz kliniki „Budzik”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” w Ligowie i Bankiem Żywności w Płocku. Od czterech lat pomaga przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu „Miss & Mister Wolontariatu”. W Hufcu ZHP Włocławek pełni funkcję zastępcy komendanta ds. programu. Jej pomysłowość i zaangażowanie w dążeniu do celu stanowią wzór do naśladowania dla kadry oraz harcerzy z hufca. Sama uważa, że wszystko co robi, robi dla ludzi, a nie dla nagród i prestiżu. Mimo to często jest doceniana, wyróżniona została m.in. przez Marszałka Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie „Działalność Społeczna”. Prywatnie jest żona, mamą dwójki dzieci, z wykształcenia – nauczycielką języka angielskiego. Zgłoszenie druhny Wioletty do konkursu „Niezwyczajni Chorągwi Kuj-Pom ZHP” jest wyrazem wdzięczności harcerzy Hufca ZHP Włocławek i przyjaciół za całokształt jej dotychczasowej działalności społecznej. Bo jesteśmy przekonani, że nasza druhna Wiola jest po prostu najlepsza!

 

 

phm. Eliza Zaborowska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego

Podharcmistrzyni Eliza Zaborowska pełni funkcję zastępczyni ds. programowych komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego, realizuje swoją próbę harcmistrzowską, a prywatnie jest nauczycielem oddziału zerówki w Lubieniu Kujawskim. Jest organizatorką prawie wszystkich wydarzeń hufcowych, z powodzeniem dowodzi zespołem programowym, pomagając w rozwoju swoim podopiecznym. Eliza jest wieloaspektowa i niesamowicie zaangażowana w swoją służbę na rzecz ZHP, jak i społeczności całego powiatu. Dzięki swoim umiejętnością interpersonalnym udało się jej pozyskać wielu sojuszników oraz sponsorów. Uważam, że największymi zaletami Elizy są jej pozytywność, dobre serce oraz szczery uśmiech, którym dzieli się ze swoim otoczeniem. Jest organizatorką zeszłorocznej akcji „Pielucha dla Malucha”, współorganizatorką i inicjatorką wielu koncertów i akcji charytatywnych. Działa jako członek Szkolnego Koła Wolontariatu „Bajked” a jej zamiłowanie to między innymi prowadzenie animacji dla dzieci. Eliza jest również Honorowym Dawcą Krwi, wolontariuszem Szlachetnej Paczki, zajmowała się także rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Nasza hufcowa Niezwyczajna Obywatelka, dzięki swojej postawie, zrzesza wokół siebie grono wędrowników oraz instruktorów chętnych do działania i niesienia pomocy, cieszy się również wielkim uznaniem wśród rodziców swoich szkolnych wychowanków. O pracy Elizy można pisać długo, ale należy wspomnieć również o tym, że jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy i bierze udział w zabezpieczeniu medycznym wydarzeń na poziomie hufca, jak i chorągwi, a także na rzecz powiatu. Pełniła również służbę ratowniczą podczas Zlotu ZHP w Gdańsku. Eliza wspiera Hufcowy Zespół Kadry kształcącej, prowadząc zajęcia na różnych formach, pełni także rolę opiekuna prób przewodnikowskich. Podsumowując, Eliza jest niezwykle pracowita i skromna w tym, co robi, a przede wszystkim to aktywna obywatelka, która nie boi się żadnej służby.

 

 

phm. Aleksandra Lubońska, Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto

Druhna Aleksandra Lubońska jest drużynową dwóch jednostek harcerskich: 7 BDH “Białe Czaple” i 7 BDH “Włóczykije”. Jest liderem w środowisku drużyn i instruktorów działających w Gminie Białe Błota, gdzie mieszaka i pracuje od lat.Będąc nauczycielem w tutejszej szkole podstawowej stara się poznać problemy mieszkańców.Środowisko pracy i działania druhny Oli to dynamicznie rozwijająca się wieś podbydgoska, gdzie większość mieszkańców to ludzie, którzy niedawno osiedlili się w tym miejscu. W takim środowisku druhna Ola postawiła sobie za cel budowanie małej wspólnoty obywatelskiej, zintegrowania dzieci, młodzieży i rodziców oraz angażowania ich w działania na rzecz lokalnej społeczności. Druhna Ola doskonale współpracuje z: rodzicami zuchów i harcerzy, GOPS realizując projekty dla dzieci i młodzieży, z Gminnym Centrum Kultury współorganizując między innymi obchody świat narodowych.Kolejnym partnerem w jej działaniach jest Parafia Rzymskokatolicka w Białych Błotach, z która organizowała, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, współorganizowała uroczystości religijne, w których przebieg angażowała harcerzy i rodziców.Razem z harcerzami zaangażowała się w akcję sadzenia lasu w Nadleśnictwie Białe Błota.W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy po raz kolejny obdarzyli ją zaufaniem i została wybrana do Rady Gminy Białe Błota, gdzie będzie aktywnie pracować na rzecz wspólnoty lokalnej w komisji oświaty.

 

DRUŻYNOWY

pwd. Paulina Ossowska, Hufiec Chojnice

Druhna Paulina jest energiczną i pełną zapału do działania drużynową 42 Gromady Zuchowej. Swój zapał do działania na rzecz gromady dzieli proporcjonalnie do studiów i pracy, a także do działania na rzecz Hufca Chojnice. Od roku realizuje próbę podharcmistrzowską, podczas której bardzo duży nacisk położyła na szkolenie się z obranej przez siebie metodyki, kończąc m.in. Kurs Drużynowych Zuchowych i Kurs Namiestników Zuchowych. Jej zapał do pracy z zuchami sprawił, że poszła o krok dalej i założyła w Hufcu Chojnice Namiestnictwo Zuchowe, które prowadzi. Druhna Paulina jest instruktorką, która porywa do działania innych instruktorów, którzy chętnie korzystają z jej doświadczenia i wiedzy, którą przywozi z różnych szkoleń. Paulina już dzisiaj myśli o motywacji wędrowników do tego, aby stawali się instruktorami zuchowymi, dlatego m.in. ukończyła Warsztat Opiekunów Prób instruktorskich, aby jeszcze lepiej pracować nie tylko z tymi najmłodszymi w naszej organizacji, ale także z tymi, którzy stoją u progu wyboru swojej ścieżki zawodowej. Druhna Paulina jest również bardzo dobrze odbierana przez dyrekcję szkoły, w której odbywają się zbiórki, jak i przez rodziców, z którymi utrzymuje bardzo dobry kontakt. Jest osobą radosną i uśmiechniętą, czym zaraża swoje zuchy, harcerzy z innych drużyn i instruktorów.

 

hm. Bernadeta Kołodziejska, Hufiec Inowrocław

Druhna od kilkudziesięciu lat pełni funkcję drużynowej. Obecnie prowadzi 37 Drużynę Harcerską „Wiatraki” w Szkole Podstawowej w Jaksicach. Od kilkunastu lat drużyna pod czujnym okiem druhny Beni organizuje Powiatowy Festiwal Piosenki Skautowej. Druhna zainicjowała w 2005 r. imprezę harcerską, która odbywa się do dziś – Inowrocławskie Manewry Harcerskie. Druhna organizuje zbiórki drużyny bardzo często – w ubiegłym miesiącu rozpoczęła zbiórki nocne. 37 DH liczy prawie 30 osób, co świadczy o tym, że harcerstwo w Jaksicach jest bardzo dobrze prowadzone. Druhna Bernadeta wychowała wiele pokoleń instruktorów naszego hufca i robi to nadal. Zbiórki drużyny są przepełnione piosenkami, dobrą zabawą i zdobywaniem wiedzy.

 

pwd. Weronika Żółtowska, Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń

Druhna pwd. Weronika Żółtowska udziela się w Hufcu ZHP Golub-Dobrzyń praktycznie na każdej płaszczyźnie. Druhna Weronika Żółtowska jest założycielką i drużynową 27 Golubsko-Dobrzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy Szlaków” im. Jana Pawła II. Na początku swojej drogi usłyszała przykre słowa, że nie da sobie rady, a teraz jest drużynową jednej z najprężniej rozwijających się drużyn w Hufcu Golub-Dobrzyń. Oprócz bycia drużynową, pełni funkcję vice przewodniczącej HKSW, pomaga w rozpisywaniu i poprawianiu prób na stopień przewodnika, pomimo niepełnienia oficjalnej funkcji w HKSI. Uczestniczy w większości imprez tak hufcowych, jak i miejskich. Niejednokrotnie sama była organizatorem takich przedsięwzięć. Oprócz tego, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że druhna założyła swoją drużynę od podstaw, samych podstaw a obecnie drużyna ta jest najprężniej działającą drużyną w naszym hufcu i najliczniejszą pod względem aktywnych członków. Co jednak sprawa, że jest NIEZWYCZAJNĄ drużynową, to fakt, jak druhna podchodzi do prowadzenia samej drużyny oraz jak potrafi się poświęcić dla nas, swoich podopiecznych. Druhna, prowadząc drużynę, rządzi się zasadą, że drużyna harcerska jest niczym druga rodzina, którą można sobie wybrać i rzeczywiście atmosfera w drużynie jest rodzinna. Druhna zawsze potrafi znaleźć dla nas czas nawet o najdziwniejszych porach dnia, by nam doradzić w naszych harcerskich, jak i prywatnych, w problemach czy zagwozdkach. Zawsze można na nią liczyć. Jest niezastąpiona, jej harcerze nazywają ją mamą. Jak nikt radzi sobie z wszystkim. Mimo pracy i nauki, dużo czasu poświęca nam. Oddaje harcerstwu całe swoje życie i daje z siebie więcej niż 100%.

 

 

pwd. Paweł Zdrojewski, Hufiec Chełmża

Członek komendy hufca, instruktor odpowiedzialny za ewidencję w hufcu, za sprawy związane z RODO. Drużynowy 27 Chełmżyńskiej Drużyny Harcerskiej, drużynowy 1 Gromady Zuchowej ,,Dzikie zuchy”. Uzyskał tytuł “Instruktora Roku 2016/2017” nadawany przez komendanta hufca, ukończył kurs Lider +. Kandydat jest wyjątkowo zaangażowanym instruktorem. Działa bardzo prężnie, daje swoim zuchom i harcerzom to wszystko, co może dać nasza organizacja. Stosuje harcerski system wychowawczy. Jest bardzo odpowiedzialnym instruktorem. Kształtuje w swoich podopiecznych właściwe postawy harcerskie, obywatelskie i patriotyczne. Jego drużyny są widoczne w środowisku. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach samorządowych. Dowodem tego, że są dobrze postrzegani jest fakt, że są zapraszani na ważne imprezy. Ma bardzo dobry kontakt z rodzicami zuchów i harcerzy. Jest bardzo wrażliwym instruktorem, dba, by wizerunek naszej organizacji był jak najlepszy. Jest wszędzie tam, gdzie się coś dzieje i jest potrzeba. Jego troską są nie tylko jego drużyny, ale cały hufiec. Instruktor bardzo sprawy w działaniu. Kieruje się wartościami zawartymi w Prawie Harcerskim, Przyrzeczeniu i Zobowiązaniu Instruktorskim. Druh Paweł jest bardzo dobrym ojcem dwóch córek, które również są w harcerstwie (4 i 6 lat) i mężem instruktorki. Druh znajduje czas na pracę zawodową, działalność harcerską, dba o rodzinę i jeszcze studiuje. Cały czas podnosi kwalifikacje. To postawa godna uznania. Ma zaliczoną służbę instruktorską.

 

Tomasz Wesołowski, Hufiec WłocławekDrużynowy jest odpowiedzialny, gdyż podjął się prowadzenia gromady “Leśne duszki”. Dzieciaki bardzo go lubią i szanują, jest dla nich autorytetem. Druh Tomek, oprócz swoich obowiązków, których ma na pewno dużo, jak każdy z nas, prowadzi zbiórki zuchów, angażuje się też w inne rzeczy. To, co robi, to robi to z pasją, wytrwałością, a także pomaga innym, co w tych czasach jest mało spotykane. Ma super kontakt z dziećmi i bardzo się dla nich poświęca.


 

phm. Liliana Wojciechowska, Hufiec Pałuki

Podharcmistrzyni Liliana Wojciechowska to drużynowa gromady zuchowej. Jest to osoba bardzo zaangażowana w swoją służbę na rzecz gromady i ZHP. Jest uwielbiana przez swoje zuchy. Ma z nimi bardzo dobry kontakt. Świetnie współpracuje z rodzicami, angażując ich do współpracy. Jest osobą opanowaną, bardzo życzliwą i cierpliwą. To wspaniały pedagog i zarazem psycholog dla swoich podopiecznych. Bardzo kreatywna i pełna empatii. Jest to wzór dla innych, jak należy pracować z zuchami i jak zainteresować ich wspaniałą przygodą, jaką jest harcerstwo. Wspólnie ze swoją gromadą angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje. To druhna, która we wszystko, co robi, wkłada mnóstwo pracy, serca i robi to perfekcyjnie. Harcerka z krwi i kości. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z najmłodszymi, chcąc tchnąć w nich “ducha harcerstwa”. Dzięki jej staraniom i dzięki jej osobowości, do gromady występują nowe osoby. Podsumowując: doświadczenie, serce, życzliwość, pracowitość, kreatywność.

 

 

Marzena Ryniecka, Hufiec Powiatu Włocławskiego

Druhna Marzena pełni funkcję drużynowej 34. DSH “Młode Wilki” od dwóch lat w Kowalu. Mimo krótkiego stażu w ZHP swoją ciężką pracą udowodniła, że jest naszą niezwyczajną drużynową. Jest w trakcie realizowania próby przewodnikowskiej. Druhna cieszy się ogromnym uznaniem wśród harcerzy i instruktorów naszego hufca. Regularnie prowadzi zbiórki stosując rozmaite formy pracy. Ona i jej drużyna aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach hufca. Sama również z zaangażowaniem współorganizuje przedsięwzięcia hufcowe. Marzena jest rzetelna, terminowa i dokładna w wykonywaniu swoich obowiązków na funkcji drużynowej. W lutym została wyróżniona za najlepiej przygotowany plan pracy drużyny na rok 2017/2018, otrzymała również list pochwalny od komendantki hufca z okazji DMB. Od dwóch lat liczebność „Młodych Wilków” stale rosła a dzisiaj jej wychowankowie pełnią funkcję drużynowych i przybocznych w nowopowstałych drużynach w Kowalu a także licznie działają w różnych zespołach hufca takich jak Drużyna Reprezentacyjna Hufca czy zespół promocji.


 

pwd. Patrycja Erward, Hufiec Świecie-Powiat

Druhna Patrycja jest aktywnie działającą instruktorką, która prowadzi gromadę zuchową, corocznie aktywnie organizuje obchody święta flagi, konstytucji czy niepodległości. Kilkakrotnie była w czołówce konkursów patriotycznych z gromadą. Przygotowuje różnorodny program dla swojej gromady przy współpracy ze szkołą, kołem myśliwskim, rodzicami, strażą, policją. Spotykając się na harcerskich spotkaniach, jej zuchy zawsze emanują mnóstwem radości i zaradności. Patrycja również z gromadą przygotowuje przekazanie BŚP w Nowem oraz wiele zbiórek szczepowych, w tym DMB czy zlot szczepu. Na moje, zasługuje na wyróżnienie dla drużynowej, ponieważ poświęca wiele czasu na przygotowywanie zbiórek, gdzie musi dojechać około 30 km, w tym zaradnie organizuje czas dla rodziny i swoich dzieci, przy czym jeszcze uczy się na studiach, podnosząc kwalifikacje do pracy zawodowej.


 

pwd. Kinga Dąbrowska, Hufiec Golub-Dobrzyń

Druhna Kinga Dąbrowska od dwóch lat pełni funkcję drużynowej 113 Golubsko-Dobrzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Bractwo Zwinnej Jaszczurki”. W ciągu tych dwóch lat drużyna bardzo się rozwinęła, przybyło wiele osób w zielono-czarnych chustach, które licznie uczestniczą w imprezach hufcowych i chorągwianych. Kadra drużyny aktywnie włącza się w życie hufca. Druhna Kinga jest osobą ciepłą, miłą i zawsze gotową do pomocy. Ma w sobie ogromne pokłady pozytywnej energii. Cechą, którą ja cenię u niej najbardziej i która sprawia, że według mnie jest najlepszą drużynową, jest zdolność motywowania. I to w najprostszy możliwy sposób – słowami. Nie spotkałam jeszcze nikogo, kto dobierałby je tak trafnie. Zawsze są bardzo osobiste, pasują do sytuacji i do odbiorcy. Płyną prosto z serca i choć często stanowią pochwałę, nie pozwalają spocząć na laurach. Wzruszają i cieszą, są najlepszą nagrodą za ciężką pracę. Wprost niezwyczajne słowa z ust Niezwyczajnej Drużynowej.

 

 

pwd. Bogna Brzóskniewicz, Hufiec Toruń

Druhna Bogna od 2 lat prowadzi 50 TDH „Jemioła” im. hm. J. Bartkiewicz, liczącą aktualnie ponad 20 dzieci z klas 4-6. Jest instruktorem o wielkim sercu i pasji. Stawia dobro swoich harcerzy na pierwszym miejscu i jest dla nich bardzo dobrym autorytetem. Dobrze organizuje swój czas, co przekłada się na poziom jej zbiórek, które zawsze przekazują dzieciom wiedzę, wartości i skłaniają do refleksji. Można na niej zawsze polegać, wiadomo, że zrobi jak najwięcej, aby wywiązać się z obowiązków na 100%. Poza prowadzeniem zbiórek drużyny, regularnie organizuje małe „warsztaty” dla zastępowych, aby przygotowywać ich do zadań na wyższych poziomach i stale usprawniać pracę jednostki. W ubiegłym roku drużyna brała udział w projekcie „Bezpieczna+”, wigilii szczepu, nocce organizowanej przez harcerzy starszych, obchodach święta niepodległości, hufcowej akcji sadzenia drzew oraz okolicznościowej wystawie w Muzeum Etnograficznym z okazji 100-lecia toruńskiego harcerstwa. Kadra drużyny była zaangażowana w organizacje jednej ze ścieżek na Zlocie z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruńskich oraz brała udział w Rajdzie Arsenał. Drużyna stale pracuje z bohaterem i regularnie odwiedza grób hm. J. Bartkiewicz. W czasie HAL Bogna pełniła funkcję komendanta podobozu harcerskiego, który dzięki jej ciężkiej pracy działał wspaniale. Tematem fabuły obozu były baśnie i literatura, wszystkie zajęcia tworzyły jedną spójną całość fabularną. Przygotowana przez nią obrzędowość spełniła swoją rolę, była bajkowa i tworzyła cudowny klimat. Stworzyła indywidualny konkurs obozowy. Poza tym, konspekty i cały program obozu były tak dokładnie przygotowane, że każdy inny bez problemu mógł przeprowadzić zajęcia. Jej jednostka uczestniczy w życiu hufca, m.in. w warsztatach i zbiórkach organizowanych przez NHHT, rajdach i biwakach. Wszystkie dokumenty, tj. plan pracy czy programy biwaków, wysyła na czas i są one bardzo dobrze przygotowane. Ponadto jest osobą, z którą łatwo jest się dogadać. W komunikacji na poziomie szczepu czy drużyny potrafi znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Bez niej 50 TDSHiGZ nie byłby tym samym szczepem.

PRACA Z KADRĄ

pwd. Zuzanna Myszkorowska, Hufiec ZHP Toruń

Zuzia od ponad roku jest przewodniczącą kręgu instruktorskiego działającego przy S124TDHiGZ „AQUA”. Dzięki niej wszyscy instruktorzy, a przede wszystkim ci, którzy dopiero wstępują na ścieżkę instruktorską, mogą łatwiej odnaleźć się w nowej roli. Wsparcie, które otrzymujemy, jest bardzo ważne z uwagi na kluczową rolę w kształtowaniu nowej kadry drużyn działających w ramach środowiska, a także dla przyszłej kadry Hufca Toruń.

pwd. Dżesika Kulisz, Hufiec ZHP Jabłonowo Pomorskie


Sądzę, iż to, jak druhna Dżesika motywuje nas do działania w naszych jednostkach, jest czymś, po czym można powiedzieć “to będzie dobry dzień”. Potrafi odpowiedzieć nam na nurtujące nas pytania, zawsze jest chętna do niesienia pomocy tak drużynowym, jak i wszystkim instruktorom w hufcu. Uważam, że odkąd przejęła funkcję instruktora ds. pracy z kadrą i programu, wszystko znacznie lepiej funkcjonuje. Druhna stale się dla nas szkoli, by być coraz lepsza, dlatego stwierdzam, że warto wyróżnić ją w sposób zgłoszenia jej osoby do tytułu “Niezwyczajnej”.

pwd. Mirosław Woźniak Hufiec ZHP Solec Kujawski


Druh Mirek jest oazą spokoju. Potrafi załagodzić wszelki kadrowe spory. Jest kompetentny, wytrwały w swoich poczynaniach. Pośród wielu obowiązków zawsze wywiązuje się ze wszystkiego na czas. Posiada zawsze rzetelne informacje, a wiedzę, jaką posiada, potrafi przekazać w rzetelny i zawsze zrozumiały sposób. Wielu z nas mogłoby uczyć się od niego systematyczności i obowiązkowości.
 

hm. Anna Oliwkowska-Wójcik, Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto

Druhna phm. Anna Oliwkowska-Wójcik jest członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto. W ramach pełnionych funkcji wspiera rozwój instruktorski, metodyczny i programowy kadry hufca. Współpracuje także przy organizacji kursów z Chorągwianym Zespołem Kadry Kształcącej – podczas ostatniej akcji szkoleniowej była członkinią komendy kursu drużynowych starszoharcerskich. Bardzo dba o jakość realizowanych w hufcu prób instruktorskich, a również każdy kandydat do stopnia otrzymuje od niej merytoryczne, życzliwe wsparcie i konstruktywną informację zwrotną. Jest także cenioną opiekunką prób na stopnie instruktorskie. Od lat wspiera kształcenie instruktorów, drużynowych, przybocznych i zastępowych – m. in. w 2018 roku jako członkini komendy Warsztatów Rad Drużyn oraz prowadząca zajęcia na kursie przewodnikowskim. Druhna Ania nie zapomina także o swoim rozwoju – obecnie czeka na przyznanie stopnia harcmistrzyni i Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej.

hm. Elżbieta Fabińska, Hufiec ZHP Grudziądz


Harcmistrzyni Elżbieta Fabińska jest komendantką Hufca ZHP Grudziądz już drugą kadencję. W swojej codziennej harcerskiej służbie pokazuje, że najważniejszy jest otwarty umysł. Otwarty na nowe doświadczenia, związane z organizacją dwóch Harcowni w Grudziądzu oraz Mełnie. Otwarty na wyzwania wiążące się z pozyskiwaniem środków, współpracą z Urzędem Miasta czy innymi jednostkami. Otwarty na zmianę pokoleniową. Druhna Ela wierzy w młodych ludzi, młodych instruktorów. Daje się im wykazywać, dając przy tym możliwość rozwoju. Wie, że to właśnie kolejne pokolenia będą pełnić służbę, gdy starsze się wycofają. Nie jest także typem człowieka podchodzącego zbyt poważnie do swojej funkcji czy swojego wieku. Na biwakach hufca bawi się i pląsa razem z uczestnikami, co pokazuje, jak silnie jest związana z grudziądzkim środowiskiem zuchów i harcerzy. Potrafi rozwiązywać problemy, które pojawiają się w pracy komendanta hufca. Nie zatrzymuje rozwoju hufca w różnych obszarach – kształcenia czy promocji. Takich liderów brakuje w ZHP. Wspierających, motywujących. Prawdziwych liderów społeczności naszych małych ojczyzn.

phm. Katarzyna Jankowska, Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego


Podharmistrzyni Katarzyna Jankowska od 9 lat pełni funkcję komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Jest liderem komendy hufca, która kieruje się zasadą “jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Na przestrzeni lat służby harcerskiej udało jej się pozyskać wielu nowych instruktorów, inspirując ich do zakładania jednostek oraz pracy na rzecz hufca. Jest pomysłodawczynią hufcowych konsultacji dla drużynowych/środowisk. Silnie współpracuje z zespołami instruktorskimi hufca, motywując je do działania. Umożliwia i zachęca instruktorów do doskonalenia swojego warsztatu pracy. Poza obowiązkami Druhna komendantka dba o dobre relacje i samopoczucie swojej kadry między innymi poprzez organizację spływów kajakowych czy wyjść na kręgle. Ogromną zaletą Kasi jest umiejętność utrzymywania dobrych relacji z władzami samorządowymi zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Druhna Kasia została również wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Na naszą wyjątkową Kasię można liczyć również w życiu codziennym, w sprawach prywatnych. Uważam druhnę Kasię za osobę niezwyczajną, ponieważ jest idealnym przykładem na to, jak pełnić służbę całym swoim życiem.

hm. Kaja Kazimierska, Hufiec ZHP Toruń

Druhna hm. Kaja Kazimierska jest instruktorem hufca działającym na wielu polach, jednak to właśnie jej praca z kadrą zasługuje na największe docenienie. Druhna Kaja działa w hufcowej komisji stopni instruktorskich, pełni funkcję opiekuna prób instruktorskich. Jest niezwykłym wsparciem dla wszystkich, którzy pragną rozwijać się jako harcerscy wychowawcy. Jest osobą niezwykle kompetentną i zawsze potrafi podać pomocną dłoń, w każdej sytuacji. Kaja jako komendant szczepu doprowadziła do powstania nowych jednostek oraz wdrożyła innowacyjne pomysły dotyczące odpraw z kadrą. Druhna zadbała o to, aby w ramach pracy szczepu każdy mógł znaleźć swoje pole do działania, tworząc w jego ramach miedzy innymi zespół programowy. Druhna Kaja jest także inspiracją dla instruktorów kształcących się na różnego rodzaju szkoleniach. Uważam, że w ramach pracy z kadrą jest to wzór do naśladowania oraz źródło wielu pomysłów i inspiracji.

HARCERSKA SŁUŻBA

hm. Barbara Małecka, Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto

Druhna hm. Barbara Małecka jest członkiem ZHP od 1967 r., a instruktorką od 1970 r. Stopień harcmistrzyni zdobyła w 1988 r. Posiada niezwykle BOGATY DOROBEK SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ. Pełniła funkcje drużynowej gromady zuchowej (1984-1986), przybocznej drużyny harcerskiej (1986-1991) i drużynowej drużyny harcerskiej (1990-1993), komendantki Hufca ZHP Bydgoszcz-Rejon (1992-1993). Ponadto w jej macierzystym Hufcu Bydgoszcz-Miasto powierzono jej m.in. funkcje członka referatu instruktorskiego (1987-1989), przewodniczącej kręgu instruktorskiego (1987-97), przewodniczącej i członka Sądu Harcerskiego Hufca (1991-1997) oraz członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich (1990-1992). Pełniła również wiele funkcji na poziomie chorągwi. W latach 1994-2001 była etatowym pracownikiem Komendy Chorągwi jako starszy instruktor ds. organizacyjnych. Przez ponad dwadzieścia lat związana była z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich, pełniąc w latach 1994-1997 funkcję jej członka, a w latach 1997-2006 była przewodniczącą ChKSI. Ponadto w latach 1998-2002 pełniła funkcję kierownika referatu zuchowego w Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP, a w czasie HAL 2002 pełniła funkcję pełnomocnika komendantki chorągwi ds. HAL. W latach 2012-2014 r. była przewodniczącą Chorągwianej Komisji Historycznej. Przez trzy kadencje w latach 2006-2018 była członkiem Rady Chorągwi, przez jedną kadencję (2007-2011) pełniła funkcję członka Sądu Harcerskiego Hufca Nakło. Podczas ostatniego zjazdu chorągwi (20 października 2018 r.) powierzono jej funkcję członka Sądu Harcerskiego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, a po jego ukonstytuowaniu, decyzją członków została przewodniczącą sądu. Druhna Barbara czynnie działa na polu informacyjnym Hufca Bydgoszcz-Miasto – pisze artykuły do hufcowej gazetki, dba o poprawność językową materiałów udostępnianych publicznie na stronach hufca i wydawnictwach hufcowych, wykonuje zdjęcia na hufcowych imprezach. Wielokrotnie była komendantką obozów harcerskich. W ramach swoich obowiązków prowadziła warsztaty i seminaria instruktorek oraz prowadziła kursy dla drużynowych zuchowych. Jest absolwentką szkół instruktorskich w Cieplicach i Oleśnicy, a ponadto ukończyła wiele kursów organizowanych na poziomie centralnym. Za swoja służbę dwukrotnie została odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (srebrnym w 1993 i złotym w 2001). Posiada również inne wyróżnienia, w tym Honorową Odznakę TPD „Przyjaciel dziecka”, „Zasłużony dla Hufca Bydgoszcz-Miasto”, medale za zasługi dla harcerstwa bydgoskiego i kujawsko-pomorskiego. Jej kilkudziesięcioletnia HARCERSKA SŁUŻBA, podczas której pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji oraz osiągnęła wiele sukcesów, zasługuje na wyróżnienie. Zwłaszcza jej zaangażowanie w rozwój kadry instruktorskiej stanowi szczególny wkład w rozwój Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP – nie byłbym harcmistrzem i nie byłbym kształceniowcem od ponad dwudziestu lat, gdyby nie wsparcie, którego udzieliła mi druhna Basia… instruktorów zawdzięczających jej tak dużo jest w naszej chorągwi wielu!

hm. Wojciech Cabaj, Hufiec ZHP Chełmża


Kandydat jest aktywnym instruktorem na wielu płaszczyznach. Pełnione funkcje: Członek Rady Naczelnej ZHP, Członek Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, Szef Zespołu ds. Bezpieczeństwa w ZHP – zespół działający przy GK ZHP, Członek Zespołu ,,Opcja zero” – zespół działający przy GK ZHP, Członek Komendy Hufca ZHP Chełmża, Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu Chełmża, Drużynowy 5 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Lisewa im. Franciszka Bielińskiego. Ponadto jest ratownikiem i strażakiem. Druh Wojtek jest skuteczny wychowawczo, stosuje harcerski system wychowawczy, posiada dużą wiedzę i umiejętności i pociąga za sobą młodych harcerzy. Jest odpowiedzialny społecznie, stale odważnie i odpowiedzialnie oddziałuje na otoczenie. W drużynie, którą prowadzi, promuje świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne. Druh Wojciech jest sprawny w działaniu, zawsze kieruje się wartościami zawartymi w Prawie Harcerskim, Przyrzeczeniu i Zobowiązaniu Instruktorskim.

 

pwd. Mikołaj Delik, Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto

Druh pwd. Mikołaj Delik współorganizował i uczestniczył w sierpniu 2018 r. w niezwykłym projekcie służby – tygodniowym wolontariacie w wiosce Bangthali w Nepalu. Służba ta stanowiła część ogólnopolskiego kursu drużynowych wędrowniczych „Sen Newarów”. Do zadań wolontariuszy należało m. in. wybudowanie ścieżki, przygotowywanie plakatów proekologicznych, prace porządkowe, prowadzenie zajęć dla dzieci w miejscowej szkole. Podczas kursu Druh Mikołaj uczył się także, jak przygotowywać i prowadzić tego rodzaju projekty służby z prowadzoną przez siebie drużyną. Druh Mikołaj pełni także stałą służbę wewnątrz organizacji – nie tylko tę najważniejszą, drużynowego, ale także wspierając program Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto jako członek zespołu programowego i namiestnictwa starszoharcerskiego. Ponadto w okresie od czerwca 2017 r. do kwietnia 2018 r. współtworzył pilotażowy projekt wsparcia i motywacji kadry Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto „Tajemniczy Biwak”.

pwd. Agata Szynkiewicz, Hufiec ZHP Toruń

Druhna Agata od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska drużyn wąbrzeskich. Rozpoczęła działalność wędrownictwa w naszym mieście, tworząc 66 WDW Tornado, której była drużynową 2 lata. Aktualnie podjęła się inicjatywy odtworzenia namiestnictwa wędrowniczego w hufcu, której efektem było zwołanie sejmiku oraz wybranie rady namiestnictwa. Była współinicjatorką utworzenia 67 Wąbrzeskiego Szczepu Harcerskiego, który został powołany rozkazem komendanta hufca 6 listopada 2018 r. i skupił 7 drużyn powiatu wąbrzeskiego, a Agata podjęła się w nim funkcji zastępcy komendanta. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz organizacji cyklicznego Zlotu New Vambres – jednego z największych biwaków hufca, skupiającego rocznie 150-220 uczestników z całej Polski. W tegorocznej już VII edycji pełni funkcję komendanta.

hm. Danuta Słoma, Hufiec ZHP Tuchola

Druhna Danka jest wieloletnią instruktorką tucholskiego hufca, wraz z druhem Jarkiem (prywatnie jej mężem) od początku współtworzyła komendę naszego hufca. Jako komendantka kieruje hufcem w taki sposób, aby każdy czuł się potrzebny i ważny w naszej społeczności. Druhna Danka swoim podejściem, empatią, zaangażowaniem i postawą realizuje wszystkie harcerskie ideały sprawia – idea braterstwa jest w Tucholi żywa, tucholscy harcerze to rodzina… Jako harcerski instruktor, obok bycia “szefową” hufca, jest też członkiem Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej ze srebrną odznaką kadry kształcącej, członkiem Harcerskiego Klubu Ratowniczego i Harcerskiej Grupy Ratowniczo- Poszukiwawczej jako ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz kierownikiem harcowni w Tucholi. Prywatnie nauczycielka, miłośniczka innowacyjnych metod nauczania, matka i babcia. Zarządzenie to jej drugie imię! Największym osiągnięciem kadencji druhny Danki jest remont tucholskiego Domu Harcerza za ponad 100.000 zł, które wraz ze swoim zespołem musiała pozyskać. Pozyskiwanie funduszy i angażowanie do pracy ludzi to dla naszej druhny chleb powszedni, ale zrobiła jeszcze więcej. Aktywnie uczestniczyła w “tworzeniu” miejsca spotkań harcerzy. Malowanie, kładzenie paneli i sprzątanie po remoncie, to właśnie jej sposób na wychowanie młodzieży instruktorów. Swoim przykładem angażuje nas, młodych, do działania. Dzięki niej tucholski rynek w maju wypełnia się śpiewającymi harcerzami i tańczącymi borowiakami. Druhna jest naszą hufcową niezwyczajną!

phm. Alicja Ryniec, Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego

Podharcmistrzyni Alicja Ryniec pełni funkcję skarbnika Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Jej służba harcerska rozpoczęła się 14 lat temu, kiedy wstąpiła do drużyny harcerskiej w Choceniu. Od najmłodszych lat była filarem rozwoju hufca. Swoją wyjątkową drogę instruktorską rozpoczęła na funkcji drużynowej, następnie w wieku 18 lat została członkiem komendy hufca. W kolejnej kadencji nadzorowała działania hufca będąc przewodniczącą komisji rewizyjnej, a dzisiaj odpowiada za finanse hufca jako skarbnik. Pięknem służby harcerskiej Alicji jest to, że żadnej pracy się nie boi, a każde, nawet najmniejsze zadanie traktuje jak wyzwanie. Jak trzeba, to zamiecie w hufcu, napali w piecu, żeby zuchy miały ciepło czy poprowadzi obóz hufca albo biuro komendy gniazda na zlocie ZHP w Gdańsku. Wielu instruktorów ceni Alicję za jej wszechstronność w służbie. Jej myślą przewodnią, którą często powtarza w gorszych chwilach przy współpracy, to hasło “harcerstwo-braterstwo”. Obecnie Alicja jeszcze realizuje swoją próbę harcmistrzowską, dowodzi zespołem finansowym i próbuje swoich sił w kształceniu. Aktywnie włącza się we wszystkie działania hufca, a swoje zamiłowanie do finansów wykorzystała w zarządzaniu gospodarką hufca. Alicja swoją pracą i służbą udowadnia, że nie trzeba robić światowych projektów, żeby być dla swojego środowiska niezwyczajną instruktorką.

pwd. Dominika Bucholc, Hufiec ZHP Tuchola

Druhna Dominika od lat czynnie wspiera hufiec swoimi działaniami. Jest jedną z najmłodszych tucholskich instruktorek, a mimo tego na swoim koncie posiada szereg zorganizowanych przedsięwzięć. Obecnie jest drużynową 1 TGZ “Kolorowe Piórka”, oprócz tego zajmuje się hufcowym zespołem promocji. Od lat zajmuje się przekazywaniem BŚP w Tucholi i okolicach. Co roku uczestniczy w Harcerskiej Akcji Letniej. Stale rozwija swoje umiejętności, jest inspiracją dla wielu harcerzy z tucholskiego hufca.