Czuwaj Druhny i Druhowie.

Zgodnie z naszym terminarzem spotkań, zapraszam na zbiórkę komendantów hufców, w dniu 07.09.2017 r. tj. (czwartek) na godz. 15.30, siedziba chorągwi - ul. Dworcowa 56

W programie zbiórki:

 1. Sprawy bieżące - stan przygotowań do Zjazdów Hufców.
 2. Harcerska Akcja Letnia
 3. Podsumowanie działań harcerzy podjętych po nawałnicach i burzach.
 4. Zlot 100-lecia ZHP
 5. Harcerskie podwórka
 6. Sprawy różne.
 
PILNE - jednocześnie przypominam o konieczności szybkiego dostarczenia pełnej informacji o Zjazdach (termin, godzina, miejsce) oraz pełnej listy delegatów w Hufcu Toruń i danych rejonach. Listy delegatów na Zjazdy w rejonach Hufców należy dostarczyć niezwłocznie  - nie później niż 28 dni przed terminem zbiórki.
 
Pozdrawiam
__________________________________________________________
hm. Dorota Sucharska-Jendrzejewska
Szefowa Biura 

W dniu dzisiejszym (19.08.2017) w Chojnicach doszło do spotkania harcerzy z Związku Harcerstwa Polskiego i ZHR, którzy włączyli się z akcje ratunkową z Panią Premier Beatą Szydło. Na spotkaniu omówiono zaangażowanie harcerzy i wolontariuszy w usuwanie szkód wywołanych piątkową (11.08.2017r.) nawałnicą i burzą, które przeszły przez województwa kujawsko-pomorskie oraz pomorskie.

Pani Premier wyraziła swój podziw oraz złożyła podziękowanie dla licznej grupy wolontariuszy z ZHP i ZHR, którzy włączyli się w pomoc mieszkańcom zniszczonych terenów.

W trakcie spotkania zaproponowano, aby:

- Doposażyć w niezbędny sprzęt i materiały grupy harcerskich ratowników, uczestniczących w akcji pomocy poszkodowanym w kataklizmie,

- Związek Harcerstwa Polskiego mógł być włączony do Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego jako koordynator pracy wolontariuszy przy usuwaniu szkód wywołanych nawałnicami i katastrofami,

- Poszkodowane przez nawałnice harcerskie bazy i ośrodki mogły otrzymać wsparcie finansowe.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara, który następnie spotkał się z Komendantem Państwowej Straży Państwowej gen. Brygadier Leszkiem Suskim i Pomorskim Komendantem Wojewódzkim  PSP st. bryg. Tomaszem Komoszyńskim, z którymi omówił koordynację działań.

Poniżej podajemy działania podjęte po piątkowej nawałnicy przez instruktorów i harcerzy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Hufiec Chojnice:

 • Oczyszczanie szlaków komunikacyjnych, dróg dojazdowych, dróg gminnych, chodników  z użyciem pilarek, siekier
 • Udrażnianie kanału Brdy
 • Przygotowywanie posiłków dla ochotników i strażaków w Rytlu
 • Udostępnienie mieszkania dla rodzin osób poszkodowanych na obozie w Suszku
 • Uruchomienie wyodrębnionego konta bankowego na zbiórkę środków dla poszkodowanych przez nawałnicę
 • Usuwanie skutków nawałnicy w HCEE Funka
 • Zbiórka niezbędnych materiałów dla poszkodowanych

HCEE Funka

 • Udostępnienie sprzętu kwatermistrzowskiego (m.in. namioty, łózka, koce, kuchnia polowa) dla strażaków i wolontariuszy
 • Przygotowywanie posiłków dla pomagających przy usuwaniu skutków nawałnicy

Hufiec Koronowo

 • Objęcie opieką 10-osobowej rodziny w miejscowości Dziedzinek (m.in. odgruzowanie terenu, pomoc przy uporządkowaniu terenu, opieka nad dziećmi, wsparcie dorosłych)
 • Pomoc w porządkowaniu dróg na terenie gminy Koronowo  
 • Zbiórka niezbędnych materiałów dla poszkodowanych

Hufiec Tuchola

 • Komendantka Hufca powołała Samodzielną Grupę Operacyjną, w skład której weszły osoby dorosłe (m.in. członkowie Hufca, lekarze, strażacy). Grupą tą dowodzi hm. Jarosła Słoma. Grupa ta podjęła działania związane z uporządkowaniem ośrodka w Białej oraz dróg dojazdowych.
 • Pomoc w porządkowaniu miejscowości Rytel
 • Zbiórka niezbędnych materiałów dla poszkodowanych ·

Mieszkańcy poszkodowanych miejscowości mogą liczyć na wsparcie wszystkich harcerzy z terenu Chorągwi. Aktywnie włączamy się w zbiórkę środków pieniężnych oraz innych rzeczy niezbędnych poszkodowanym.

W skutek piątkowej nawałnicy poszkodowane zostały nasze Ośrodki w Funce,  Smerzynie, Foluszu, Pólku, Krówce Leśnej i Białej. Głównie ucierpiał sprzęt kwatermistrzowski (namioty, łózka). Uszkodzone są również dachy budynków. Brakuje energii i wody (na dzień dzisiejszy w większości Ośrodków już zostały włączone). Wszyscy komendanci Ośrodków stanęli na wysokości zadania. Zapewnili bezpieczeństwo dzieciom przebywającym na terenie baz.

Czuwaj!

 hm. Beata Bardzińska Koordynator HAL 

Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 

Zgodnie z uchwała nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. muszą się odbyć zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na 40. Zjazd ZHP.

Dokumenty potrzebne do organizacji zbiórki wyborczej można pobrać ze strony www

 

Przypominamy, że  komendant chorągwi ogłasza w rozkazie informację o zwołaniu zbiórki rejonu hufców, jej terminie i należy opublikować te informacje na stronie www chorągwi oraz www hufca (jeśli hufiec posiada stronę internetową), właściwe hufce są zobowiązane wywiesić informację o zbiórce w swojej siedzibie;

- należy ogłosić w rozkazie komendanta hufca, przekazać do właściwej komendy chorągwi, umieścić na stronie internetowej chorągwi oraz hufca (jeśli posiada stronę) listę uczestników zbiórki wyborczej z danego hufca, posiadających czynne prawo wyborcze wraz z pełnioną przez nich funkcją.

Informacja o terminie i miejscu zbiórki oraz proponowany porządek obrad zbiórki muszą być przekazane lub wysłane drogą pocztową  w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem zbiórki. Za prawidłowe przekazanie informacji odpowiedzialni są komendanci hufców.

W obliczu tragedii, jaka spotkała naszą bratnią organizację Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę, 13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby, treść rozkazu do pobrania tu.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Mikołaja Kopernika
ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

tel/fax: 52-322-20-68
Strona WWW: http://kp.zhp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO:

06 8144 0005 2011 0111 4883 0009

BS Koronowo (na składki)

64 1440 1215 0000 0000 0186 4491
Norda Bank Polska (podstawowe)

Informacja: Użytkowanie witryny oznacza zgodę 
na wykorzystywanie plików cookie.

 

Biuro Chorągwi jest czynne w godzinach:

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek - 8.30-16.00

Środa - 8.00-17.30

Czwartek - 8.30-16.00

Piątek - 8.30-16.00

Dane do faktury:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
NIP: 967-125-40-11

KRS: 0000268190
REGON: 340245801

 

 
WOSM wagggs
Początek strony