niezwfacebook wydarzenie cover

§ 1. 

Celem plebiscytu NIEZWYCZAJNI CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP jest promowanie najlepszych działań, przedsięwzięć, projektów i inicjatyw członków Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP, które miały miejsce w roku harcerskim 2016/2017. 

§ 2.

1. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada kapituła powołana rozkazem przez komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.
2. Zadaniem kapituły plebiscytu jest nominowanie autorów lub liderów maksymalnie 10 najlepszych przedsięwzięć, w 4 kategoriach, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
3. Kapituła rozstrzyga również wnioski od kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje  w kwestiach spornych.

§ 3. 

Plebiscyt trwa od 24 października do 18 grudnia 2017 r. i jest podzielony na następujące etapy: 

ETAP I       ZGŁOSZENIA – od 24 października do 10 listopada 2017 r. 

ETAP II     WERYFIKACJA – od 11 listopada do 19 listopada 2017 r. 

ETAP III    GŁOSOWANIE – 20 listopada do 10 grudnia 2017 r. 

ETAP IV    GALA – 18 grudnia 2017 r.  

§ 4. 

Prace kapituły wspiera sekretarz plebiscytu, który udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zadań sekretarza należy również koordynowanie udziału w plebiscycie nominowanych instruktorów oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu. 

§ 5. 

Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, osoba nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca w ZHP funkcję instruktorską, która w trakcie roku harcerskiego 2016/2017 była autorem, liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia. 

§ 6. 

Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. 

§ 7. 

Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej www.kp.zhp.pl.

§ 8. 

Kandydatów można zgłaszać w kategoriach: 

DRUŻYNOWY 

PRACA Z KADRĄ 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE (w tej kategorii można wyróżnić np. skarbnika, kwatermistrza instruktora ds. organizacyjnych) 

§ 9.

Proces weryfikacji zgłoszenia składa się z 3 elementów: 

  • zweryfikowanie poprawności zgłoszenia, 
  • zweryfikowanie, czy kandydat na Niezwyczajnego ma zaliczoną służbę instruktorską (instruktorzy), jest wpisany do ewidencji ZHP i ma opłacone składki (pozostali kandydaci), 
  • uzyskanie pisemnej zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata (w formie tradycyjnej lub elektronicznej). 

§ 10. 

Lista nominowanych zostanie opublikowana do 19 listopada 2017 r.

§ 11.

  1. Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę
  2. Głosować może każdy, kto posiada adres mailowy.
  3. Jeden internauta może oddać głos na jedną nominację w każdej kategorii.
  4. Głosowanie jest utajnione przez cały czas trwania.
  5. Przy obliczaniu wyników uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.

§ 12. 

Ogłoszenie laureatów plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej Gali Niezwyczajnych w Bydgoszczy. 

 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Mikołaja Kopernika
ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

tel/fax: 52-322-20-68
Strona WWW: http://kp.zhp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO:

06 8144 0005 2011 0111 4883 0009

BS Koronowo (na składki)

64 1440 1215 0000 0000 0186 4491
Norda Bank Polska (podstawowe)

Informacja: Użytkowanie witryny oznacza zgodę 
na wykorzystywanie plików cookie.

 

Biuro Chorągwi jest czynne w godzinach:

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek - 8.30-16.00

Środa - 8.00-17.30

Czwartek - 8.30-16.00

Piątek - 8.30-16.00

Dane do faktury:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
NIP: 967-125-40-11

KRS: 0000268190
REGON: 340245801

 

 
WOSM wagggs
Początek strony