Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Inauguracja regionalnych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości

fot. Andrzej Goiński
UDOSTĘPNIJ
/
356
Inauguracja regionalnych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości

Dnia 14 maja 2018 roku w Toruniu nasza reprezentacja brała udział w uroczystości inaugurującej podjęcie przez mieszkańców naszego województwa Deklaracji z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, prezydenci miast, mieszkańcy Torunia, a także harcerze i harcerki z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR oraz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z komendantem, hm. Jerzym Gębarą na czele.

Ten szczególny dzień, czyli inauguracja kujawsko-pomorskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  połączona z uroczystą sesją sejmiku województwa oraz Forum Samorządowym, czyli spotkaniem samorządowców wszystkich szczebli odbyła się  na placu przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W trakcie uroczystości rozpoczęto zbieranie podpisów pod deklaracją.

Chcielibyśmy, by podpisy pod tym pamiątkowym dokumentem złożyło jak najwięcej mieszkańców naszego województwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przewodniczka Dominika Bucholc z Hufca ZHP Tuchola, członkini chorągwianego zespołu komunikacji i promocji, odczytała także słowa skierowane do mieszkańców naszego województwa dotyczące roli harcerstwa w wychowaniu kolejnych pokoleń.

Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo.

Przed 100 laty u boku marszałka Piłsudskiego do walki o niepodległość i jej obronę stanęli młodzi ludzie, często wręcz dzieci, wśród których było wielu harcerzy i skautów. Harcerstwo od 100 lat realizuje misję jaką jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru oraz podstaw patriotycznych przez stawianie wyzwań. Harcerstwo swoim wychowaniem uzupełnia i wspiera szkołę oraz dom, uczy samodzielności, pracy w grupie, świadomości celów, wychowuje młodzież na odważnych ludzi, aktywnych i świadomych obywateli, którzy podejmują bezinteresowną służbę na rzecz nie tylko kraju, ale i w szczególności swoich środowisk lokalnych. Codziennie tysiące harcerzy i harcerek wypełnia szeroko rozumianą służbę.

 

Służbę Bogu – wynikającą z osobistego stosunku do duchowych wartości życia – takich jak: miłość, sprawiedliwość, wolność, braterstwo, czy nadzieja.

 

Służbę Polsce – wynikającą z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości do Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii oraz gotowość do poświęceń.

 

Służbę sobie i bliźnim – wynikającą z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku dla innych i do świata przyrody. Stuletnie doświadczenie Związku Harcerstwa Polskiego – największej polskiej młodzieżowej organizacji pozarządowej – nierozłącznie przeplata się z historią Polski.

 

Rok 2018 jest szczególny dla nas – zarówno jako harcerzy i harcerek, ale również jako młodych patriotów. Harcerstwo to przede wszystkim my, młodzi ludzie. Kształceni na świadomych obywateli, chcemy budować silną i niepodległą Polskę, wdzięczni poprzednim pokoleniom za trud i ofiarę krwi.

 

Dziś w wolnej Polsce deklarujemy szerzyć idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień, aby służyć i budować naszą ojczyznę.

źródło: https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32503-100-lat-niepodleglej-zapraszamy-do-wspolnego-swietowania

%d bloggers like this: