Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Start Harcownie

Harcownie

Aktualności

„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, na który nasza chorągiew uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Jest adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich rodziców.

Już wkrótce na terenie całego województwa uruchomione zostaną 24 placówki wsparcia dziennego, prowadzone w formie podwórkowej metodą harcerską.

©ZHP/Agnieszka Madetko-Kurczab