Sprawdź, co na Ciebie czeka!

„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to projekt, na który nasza chorągiew uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Jest adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich rodziców.

Na terenie całego województwa działają  24 placówki wsparcia dziennego, prowadzone w formie świetlicy podwórkowej metodą harcerską.

Aktualności