harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Skontaktuj się!

Kontakt

beata.bardzinska@zhp.net.pl

Dyżury w siedzibie chorągwi: wtorki, środy (10-18), piątki (10-14) po wcześniejszym kontakcie.

Siedziba

 

ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

Godziny pracy
Poniedziałek – 8.00-16.00
Wtorek – 8.30-16.00
Środa – 8.00-17.30
Czwartek – 8.30-16.00
Piątek – 8.30-16.00
Skontaktuj się!

Telefon: 52-322-20-68
E-mail: kujawskopomorska@zhp.pl

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 56, została wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 249. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, w związku z prowadzoną działalnością turystyczną, posiada polisę ubezpieczeniową nr 953-A 380708, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń S. A. UNIQA.

Dane chorągwi

Tutaj znajdziesz dane, które dotyczą Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP i mogą ci się przydać.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

NIP: 967-125-40-11

NIP: 967-125-40-11
KRS: 0000268190
REGON: 340245801

Składki: 06 8144 0005 2011 0111 4883 0009
BS Koronowo O/Bydgoszcz

Podstawowe: 28 8144 0005 2011 0111 4883 0001