Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Druki zjazdowe i projekty uchwał

UDOSTĘPNIJ
/
281
Druki zjazdowe i projekty uchwał

Informujemy, że dostępne są kolejne druki zjazdowe i projekty uchwał:

 • Uchwała 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia 20 października 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju,
 • Uchwała  32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia 20 października 2018 r. w sprawie obiegu i archiwizacji dokumentów
 • Uchwała 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia 20 października 2018 r. w sprawie dostępności informacji
  o stanie finansów Chorągwi
 • Uchwała  32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia
  20 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i udostępnienia opisów funkcji członków Komendy Chorągwi,
 • Uchwała 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia
  20 października 2018 r. w sprawie planowania udziału reprezentacji hufców w uroczystościach i wydarzeniach wojewódzkich
 • Uchwała 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia 20 października 2018 r. w szkolenia hufcowych komisji rewizyjnych
 • Uchwała 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia 20 października 2018 r. w sprawie zbiórki delegatów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
 • Uchwała 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z dnia
  20 października 2018 r. w sprawie rozwoju kadry chorągwi oraz wsparcia programowe- go i kształceniowego hufców
 • Opinia Głównej Kwatery ZHP w sprawie działalności Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP od października 2014 roku do września 2018 roku,
 • UCHWAŁA nr 8/XXXI/2018
  KOMISJI REWIZYJNEJ CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
  Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW KOMENDY
  CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP
 • Załącznik do Uchwały nr 8/XXXI/2018
 • Ocena działalności komendanta Chorągwi i członków Komendy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Pobierz druki

%d bloggers like this: