harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Nowe składy komend kolejnych hufców w chorągwi!

UDOSTĘPNIJ
/
138
Nowe składy komend kolejnych hufców w chorągwi!

Rok harcerski, który niedawno się rozpoczął, jest rokiem wielu zmian i nowych początków, ponieważ zarówno w minionych jak i w najbliższych miesiącach odbywają się zjazdy zwyczajne hufców w całej Polsce. W Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sesji jesiennej odbyły się kolejne zjazdy w następujących hufcach: Hufiec ZHP Toruń, Hufiec ZHP Świecie-Powiat, Hufiec ZHP Aleksandrów Kujawski oraz Hufiec ZHP Mogilno.

Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Toruń odbył się 16.11.2019 roku.
Zjazd wybrał nowego komendanta phm. Adama Wiznerowicza, który objął funkcję po dotychczasowym komendancie hm. Arturze Majerowskim.

Komenda Hufca ZHP Toruń na najbliższe 4 lata prezentuje się w składzie:
phm. Adam Wiznerowicz – komendant hufca
phm. Paulina Osenka – zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych
hm. Joanna Proszek – zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą
hm. Artur Majerowski – skarbnik hufca
pwd. Bogna Brzóskniewicz – członkini komendy ds. programowych
pwd. Karolina Majerowska – członkini komendy ds. administracyjno-biurowych
phm. Agata Tomela – członkini komendy ds. wsparcia metodycznego

Hufcowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
hm. Aneta Pierzchalska 
hm. Adam Ziółkowski 
phm. Anna Gonkowska 
phm. Aniela Sawicka 
pwd. Ewa Gliniecka 
pwd. Kasandra Krajewska 
pwd. Natalia Marcinkowska

Sąd Harcerski Hufca ZHP Toruń został powołany w składzie:
hm. Michał Sawicki – Przewodniczący Sądu 
hm. Katarzyna Dulska – Wiceprzewodnicząca Sądu 
hm. Antoni Brzezicki – Członek Sądu 

 

W dniu 17.11.2019 roku odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Świecie-Powiat.
Zjazd wybrał nowego komendanta hm. Bartosza Adamczyka, który objął funkcję po dotychczasowym komendancie hm. Rafale Openkowskim.

Komenda Hufca ZHP Świecie-Powiat na najbliższe 4 lata prezentuje się w składzie:
hm. Bartosz Adamczyk – komendant hufca
pwd. Aleksandra Pogdórska – skarbnik hufca
hm. Rafał Openkowski – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą
pwd. Dominisa Sass – zastępczyni komendanta ds. programu
pwd. Barbara Siuda – członkini komendy

Hufcowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
pwd. Rafał Miotk – przewodniczący
pwd. Maciej Kuta – zastępca przewodniczącego
hm. Przemysław Padrak – sekretarz 

 

W dniu 19.11.2019 roku odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski.
Zjazd wybrał na funkcję komendantki hufca hm. Barbarę Kłaczyńską na kolejną kadencję.

Komenda Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski na najbliższe 4 lata prezentuje się w składzie:
hm. Barbara Kłaczyńska – komendantka hufca
hm. Teresa Jankowicz – skarbniczka, zastępczyni komendantki ds. organizacyjnych
phm. Anita Rybczyńska – członkini komendy ds. programowych
pwd. Grzegorz Białkowski – członek komendy ds. pracy z kadrą 
pwd. Krystian Linek – kwatermistrz

Hufcowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
pwd. Renata Bartkowska – przewodnicząca 
phm. Dorota Kaszuba – wiceprzewodnicząca 
hm. Piotr Ciemny – sekretarz

Sąd Harcerski Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski został powołany w składzie:
hm.
Dariusz Słomski – przewodniczący
hm. Barbara Kuraczyk – wiceprzewodnicząca
hm. Michał Filipiak – sekretarz

 

W dniu 20.11.2019 roku odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Mogilno.
Zjazd wybrał nowego komendanta hm. Stanisława Sochaczewskiego, który objął funkcję po dotychczasowej komendantce hm. Barbarze Bultrowicz.
W sposób szczególny pragniemy podziękować dotychczasowej komendantce za pełnioną przez 30 lat służbę na tej funkcji.

Komenda Hufca ZHP Mogilno na najbliższe 4 lata prezentuje się w składzie:
hm. Stanisław Sochaczewski – komendant
hm. Barbara Bultrowicz – zastępczyni komendanta, skarbnik
phm. Dorota Olejniczak – członkini komendy ds. programu i pracy z kadrą
phm. Arkadiusz Przybyszewski – członek komendy ds. drużyn NS 
pwd. Mateusz Szmańda – członek komendy ds. promocji i informacji 
phm. Lucyna Białecka – członkini komendy ds. pozyskiwania środków
phm. Marek Modrzejewski – członek komendy ds. ewidencji 

Hufcowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
hm. Maciej Chojnacki – przewodniczący
hm. Krzysztof Kremer – wiceprzewodniczący
phm. Małgorzata Dworek – sekretarz

 

Ustępującym komendom Hufca ZHP Toruń, Hufca ZHP Świecie-Powiat, Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski oraz Hufca ZHP Mogilno składamy podziękowania za dotychczasową służbę i życzymy kolejnych sukcesów na harcerskim szlaku, a wybranym na najbliższą kadencję komendom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz również wielu sukcesów na nowym polu działania.

%d bloggers like this: