Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Start Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Skład zespołuDo pobraniaKontaktTerminarzWażneRejestry próbHufcowe KSIMateriały z prób
 • hm. Paweł Bielicki – przewodniczący
  Hufiec Włocławek (e-mail: pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298)
 • hm. Mirella Makulska – zastępczyni przewodniczącego – Projekt “Wsparcie”
  Hufiec Bydgoszcz (e-mail: mirella.makulska@zhp.net.pl)
 • hm. Łukasz Pierzchalski – z-ca przewodniczącego – Projekt “Staż”:
  Hufiec Toruń (e-mail: lukasz.pierzchalski@zhp.net.pl)
 • hm. Lidia Lach – z-ca przewodniczącego – Hufiec Toruń
 • hm. Aldona Żurańska – z-ca przewodniczącego – Hufiec Brodnica
 • hm. Tamara Dolata – Hufiec Pałuki
 • hm. Urszula Kulik – Hufiec Toruń
 • hm. Sławomir Kozerski – Hufiec Golub-Dobrzyń

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

Informacja o terminach i miejscach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2017/2018

16.09.2017 r. godz. 10.00 Golub-Dobrzyń
(warsztaty dla członków HKSI z uprawnieniami do prowadzenia prób phm.)
30.09.2017 r. godz. 10.00 Toruń
21.10.2017 r. godz. 10.00 Choceń
02.12.2017 r. godz. 10.00 Chojnice
18.12.2017 r. godz. 13.00 Bydgoszcz
20.01.2018 r. godz. 15.00 Bydgoszcz
03.02.2018 r. godz. 10.00 Brodnica
05.03.2018 r. godz. 16.00 Toruń
24.03.2018 r. godz. 10.00 Bydgoszcz
14.04.2018 r. godz. 10.00 Toruń
21.04.2018 r. godz. 9.00 Osielsko k. Bydgoszczy (Kurs dla członków HKSI “Drogowskazy III”)
26.05.2018 r. godz. 10.00 Bydgoszcz
30.06.2018 r. godz. 10.00 Smerzyn (hufiec Pałuki)

Informacje dla instruktorów realizujących próby

Przypominamy o warunkach uczestnictwa w zbiórkach:

 • Udział w zbiórce w celu otwarcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, na 14 dni przed planowym terminem zbiórki.
 • Udział w zbiórce w celu zamknięcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, , na 14 dni przed terminem zbiórki składając jednocześnie sprawozdanie z przebiegu próby.
 • W przypadku zgłoszenia chęci otwarcia co najmniej 4 prób harcmistrzowskich lub podharcmistrzowskich (w KSI nie mających uprawnień do ich prowadzenia) z jednego środowiska, można się umówić na wyjazdową zbiórkę ChKSI.
 • Na zbiórkach ChKSI obowiązuje strój organizacyjny oraz potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej. (najlepiej aktualna książeczka instruktorska z odpowiednimi potwierdzeniami)

Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce “Do pobrania”

Uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie podharcmistrza/podharcminstrzyni posiadają KSI w  niżej wymienionych hufcach (wraz z datą ważności uprawnień)

 • Grudziądz – 31 marca 2018 r.
 • Bydgoszcz Miasto – 31 grudnia 2018 r.
 • Golub-Dobrzyń – 31 grudnia 2018 r.
 • Włocławek-Miasto – 31 grudnia 2018 r.
 • Toruń – 31 grudnia 2018 r.
 • Włocławek-Powiat – 31 grudnia 2018 r.
 • Brodnica – 31 grudnia 2018 r.
 • Pałuki – 31 grudnia 2019 r.
 • Tuchola – 31 grudnia 2019 r.

 

Ponowne przyznanie uprawnień na podstawie spełniania warunków z:
1. Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
2. Regulamin ChKSI

Materiał przygotowany przez dh. Michała Sawickiego w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Kingę Szołczyńską w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Grzegorza Sagana w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej: