Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Start Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Skład zespołuDo pobraniaKontaktTerminarzWażneRejestry próbHufcowe KSIMateriały z prób
 • hm. Paweł Bielicki – przewodniczący
  Hufiec Włocławek (e-mail: pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298)
 • hm. Mirella Makulska – zastępczyni przewodniczącego – Projekt “Wsparcie”
  Hufiec Bydgoszcz (e-mail: mirella.makulska@zhp.net.pl)
 • hm. Łukasz Pierzchalski – z-ca przewodniczącego – Projekt “Staż”:
  Hufiec Toruń (e-mail: lukasz.pierzchalski@zhp.net.pl)
 • hm. Lidia Lach – z-ca przewodniczącego – Hufiec Toruń
 • hm. Aldona Żurańska – z-ca przewodniczącego – Hufiec Brodnica
 • hm. Tamara Dolata – Hufiec Pałuki
 • hm. Urszula Kulik – Hufiec Toruń
 • hm. Sławomir Kozerski – Hufiec Golub-Dobrzyń

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

Informacja o terminach i miejscach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2018/2019

29.09.2018 r. godz. 10:00 Toruń
15.10.2018 r. godz. 17:00 Toruń
01.12.2018 r. godz. 10:00 Toruń

Informacje dla instruktorów realizujących próby

Przypominamy o warunkach uczestnictwa w zbiórkach:

 • Udział w zbiórce w celu otwarcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, na 14 dni przed planowym terminem zbiórki.
 • Udział w zbiórce w celu zamknięcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, , na 14 dni przed terminem zbiórki składając jednocześnie sprawozdanie z przebiegu próby.
 • W przypadku zgłoszenia chęci otwarcia co najmniej 4 prób harcmistrzowskich lub podharcmistrzowskich (w KSI nie mających uprawnień do ich prowadzenia) z jednego środowiska, można się umówić na wyjazdową zbiórkę ChKSI.
 • Na zbiórkach ChKSI obowiązuje strój organizacyjny oraz potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej. (najlepiej aktualna książeczka instruktorska z odpowiednimi potwierdzeniami)

Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce “Do pobrania”

Uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie podharcmistrza/podharcminstrzyni posiadają KSI w  niżej wymienionych hufcach (wraz z datą ważności uprawnień)

 • Grudziądz – 31 marca 2018 r.
 • Bydgoszcz Miasto – 31 grudnia 2018 r.
 • Golub-Dobrzyń – 31 grudnia 2018 r.
 • Włocławek-Miasto – 31 grudnia 2018 r.
 • Toruń – 31 grudnia 2018 r.
 • Włocławek-Powiat – 31 grudnia 2018 r.
 • Brodnica – 31 grudnia 2018 r.
 • Pałuki – 31 grudnia 2019 r.
 • Tuchola – 31 grudnia 2019 r.

 

Ponowne przyznanie uprawnień na podstawie spełniania warunków z:
1. Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
2. Regulamin ChKSI

Materiał przygotowany przez dh. Michała Sawickiego w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Kingę Szołczyńską w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Grzegorza Sagana w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej: