Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP

Podejmij wyzwanie!

Terminy spotkań:

09.02.2019 r. godz. 10.00 Bydgoszcz
09.03.2019 r. godz. 10.00 Chrośna (Solec Kujawski)
13.04.2019 r. godz. 10.00 Chrośna (Solec Kujawski)
13.05.2019 r. godz. 16.00 Toruń
15.06.2019 r. godz. 10.00 Smerzyn
14.09.2019 r. godz. 10.00 Bydgoszcz
14.10.2019 r. godz. 16.30 Toruń lub 05.10.2019 r. (konferencja harcmistrzowska)
16.11.2019 r. godz. 10.00 Choceń
07.12.2019 r. godz. 10.00 Włocławek

Pamiętaj o:

 • Udział w zbiórce w celu otwarcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, na 14 dni przed planowym terminem zbiórki.
 • Udział w zbiórce w celu zamknięcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, na 14 dni przed terminem zbiórki składając jednocześnie sprawozdanie z przebiegu próby.
 • W przypadku zgłoszenia chęci otwarcia co najmniej 4 prób harcmistrzowskich lub podharcmistrzowskich (w KSI nie mających uprawnień do ich prowadzenia) z jednego środowiska, można się umówić na wyjazdową zbiórkę ChKSI.
 • Na zbiórkach ChKSI obowiązuje strój organizacyjny oraz potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej. (najlepiej aktualna książeczka instruktorska z odpowiednimi potwierdzeniami)

Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce “Do pobrania”

A co jeszcze?

Hufcowe KSI

Uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie podharcmistrza/podharcmistrzyni posiadają KSI w  niżej wymienionych hufcach (wraz z datą ważności uprawnień)

 • Grudziądz – 31 marca 2018 r.
 • Bydgoszcz Miasto – 31 grudnia 2018 r.
 • Golub-Dobrzyń – 31 grudnia 2018 r.
 • Włocławek-Miasto – 31 grudnia 2018 r.
 • Toruń – 31 grudnia 2018 r.
 • Włocławek-Powiat – 31 grudnia 2018 r.
 • Brodnica – 31 grudnia 2018 r.
 • Pałuki – 31 grudnia 2019 r.
 • Tuchola – 31 grudnia 2019 r.

Ponowne przyznanie uprawnień na podstawie spełniania warunków z:
1. Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
2. Regulamin ChKSI

Materiały z prób

Materiał przygotowany przez dh. Michała Sawickiego w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Kingę Szołczyńską w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Grzegorza Sagana w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Skład komisji

 • hm. Paweł Bielicki – przewodniczący
  Hufiec Włocławek (e-mail: pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298)
 • hm. Mirella Makulska – zastępczyni przewodniczącego – Projekt “Wsparcie”
  Hufiec Bydgoszcz (e-mail: mirella.makulska@zhp.net.pl)
 • hm. Łukasz Pierzchalski – z-ca przewodniczącego – Projekt “Staż”:
  Hufiec Toruń (e-mail: lukasz.pierzchalski@zhp.net.pl)
 • hm. Lidia Lach – z-ca przewodniczącego – Hufiec Toruń
 • hm. Aldona Żurańska – z-ca przewodniczącego – Hufiec Brodnica
 • hm. Tamara Dolata – Hufiec Pałuki
 • hm. Urszula Kulik – Hufiec Toruń
 • hm. Sławomir Kozerski – Hufiec Golub-Dobrzyń

Kontakt

hm. Paweł Bielicki – przewodniczący

pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298

 

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz