Sprawdź, co na Ciebie czeka!

Kontakt

Korespondencję prosimy prowadzić
na adres: ksi@kp.zhp.pl
 
W wyjątkowych przypadkach
należy kontaktować się bezpośrednio
w przewodniczącym – hm. Paweł Bielicki

pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

Podejmij wyzwanie!

Terminy spotkań:

09.02.2019 r. godz. 10.00 Bydgoszcz

09.03.2019 r. godz. 10.00 Chrośna (Solec Kujawski)

13.04.2019 r. godz. 10.00 Chrośna (Solec Kujawski)

27.05.2019 r. godz. 16.30 Toruń

15.06.2019 r. godz. 10.00 Toruń

21.09.2019 r. godz. 10.00 Toruń

12.10.2019 r. godz. 10.00 Toruń

23.11.2019 r. godz. 10.00 Grudziądz

16.12.2019 r. godz. 14:00 Inowrocław

Pamiętaj o:

 • Udział w zbiórce w celu otwarcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, na 14 dni przed planowym terminem zbiórki.
 • Udział w zbiórce w celu zamknięcia próby należy zgłosić na 14 dni przed terminem zbiórki, składając jednocześnie propozycję programu prób lub sprawozdanie z przebiegu próby na adres ksi@kp.zhp.pl.
 • W przypadku zgłoszenia chęci otwarcia co najmniej 4 prób harcmistrzowskich lub podharcmistrzowskich (w KSI nie mających uprawnień do ich prowadzenia) z jednego środowiska, można się umówić na wyjazdową zbiórkę ChKSI.
 • Na zbiórkach ChKSI obowiązuje strój organizacyjny oraz potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej. (najlepiej aktualna książeczka instruktorska z odpowiednimi potwierdzeniami)

Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce “Do pobrania”

A co jeszcze?

Hufcowe KSI

Uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie podharcmistrza/podharcmistrzyni posiadają KSI w  niżej wymienionych hufcach (wraz z datą ważności uprawnień)

 • Pałuki – 31 grudnia 2019 r.
 • Tuchola – 31 grudnia 2019 r.
 • Brodnica – 31 marca 2020 r.
 • Golub-Dobrzyń – 31 marca 2020 r.
 • Bydgoszcz Miasto – 31 marca 2021 r.
 • Włocławek – 31 marca 2021 r.
 • Toruń – 31 marca 2021 r.
 • Powiatu Włocławskiego – 31 marca 2021 r.

Ponowne przyznanie uprawnień na podstawie spełniania warunków z:
1. Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
2. Regulamin ChKSI

Materiały z prób

Materiał przygotowany przez dh. Michała Sawickiego w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Kingę Szołczyńską w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Grzegorza Sagana w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Skład komisji

 

 • hm. Paweł Bielicki – przewodniczący
  Hufiec Włocławek (e-mail: pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298)
 • hm. Mirella Makulska – zastępczyni przewodniczącego – Projekt “Wsparcie”
  Hufiec Bydgoszcz-Miasto (e-mail: mirella.makulska@zhp.net.pl)
 • hm. Łukasz Pierzchalski – z-ca przewodniczącego – Projekt “Staż”:
  Hufiec Toruń (e-mail: lukasz.pierzchalski@zhp.net.pl)
 • hm. Lidia Lach – z-ca przewodniczącego – Hufiec Toruń
 • hm. Tamara Dolata – Hufiec Pałuki
 • hm. Sławomir Kozerski – Hufiec Golub-Dobrzyń
 • hm. Aleksandra Trędewicz – Hufiec Toruń
 • hm. Joanna  Proszek – Hufiec Toruń
 • hm. Anna Oliwkowska-Wójcik – Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto
 • hm. Szymon Wiśniewski – Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń