harcerstwo z Kujaw i Pomorza

Kontakt

Korespondencję prosimy prowadzić
na adres: ksi@kp.zhp.pl
 
W wyjątkowych przypadkach
należy kontaktować się bezpośrednio
w przewodniczącym – hm. Paweł Bielicki

pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

Podejmij wyzwanie!

Terminy spotkań:

25.01.2020 r. godz. 10.00 Toruń

Pamiętaj o:

 • Udział w zbiórce w celu otwarcia próby należy zgłosić do przewodniczącego ChKSI, na 14 dni przed planowym terminem zbiórki.
 • Udział w zbiórce w celu zamknięcia próby należy zgłosić na 14 dni przed terminem zbiórki, składając jednocześnie propozycję programu prób lub sprawozdanie z przebiegu próby na adres ksi@kp.zhp.pl.
 • W przypadku zgłoszenia chęci otwarcia co najmniej 4 prób harcmistrzowskich lub podharcmistrzowskich (w KSI nie mających uprawnień do ich prowadzenia) z jednego środowiska, można się umówić na wyjazdową zbiórkę ChKSI.
 • Na zbiórkach ChKSI obowiązuje strój organizacyjny oraz potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej. (najlepiej aktualna książeczka instruktorska z odpowiednimi potwierdzeniami)

Niezbędne dokumenty dostępne w zakładce “Do pobrania”

A co jeszcze?

Hufcowe KSI

Uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie podharcmistrza/podharcmistrzyni posiadają KSI w  niżej wymienionych hufcach (wraz z datą ważności uprawnień)

 • Pałuki – 31 grudnia 2019 r.
 • Tuchola – 31 grudnia 2019 r.
 • Brodnica – 31 marca 2020 r.
 • Golub-Dobrzyń – 31 marca 2020 r.
 • Bydgoszcz Miasto – 31 marca 2021 r.
 • Włocławek – 31 marca 2021 r.
 • Toruń – 31 marca 2021 r.
 • Powiatu Włocławskiego – 31 marca 2021 r.

Ponowne przyznanie uprawnień na podstawie spełniania warunków z:
1. Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
2. Regulamin ChKSI

Materiały z prób

Materiał przygotowany przez dh. Michała Sawickiego w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Kingę Szołczyńską w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Materiał przygotowany przez dh. Grzegorza Sagana w trakcje realizacji próby harcmistrzowskiej:

Skład komisji

 

 • hm. Paweł Bielicki – przewodniczący
  Hufiec Włocławek (e-mail: pawel.bielicki@zhp.net.pl   tel. 698-672-298)
 • hm. Mirella Makulska – zastępczyni przewodniczącego – Projekt “Wsparcie”
  Hufiec Bydgoszcz-Miasto (e-mail: mirella.makulska@zhp.net.pl)
 • hm. Łukasz Pierzchalski – z-ca przewodniczącego – Projekt “Staż”:
  Hufiec Toruń (e-mail: lukasz.pierzchalski@zhp.net.pl)
 • hm. Lidia Lach – z-ca przewodniczącego – Hufiec Toruń
 • hm. Tamara Dolata – Hufiec Pałuki
 • hm. Sławomir Kozerski – Hufiec Golub-Dobrzyń
 • hm. Aleksandra Trędewicz – Hufiec Toruń
 • hm. Joanna  Proszek – Hufiec Toruń
 • hm. Anna Oliwkowska-Wójcik – Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto
 • hm. Szymon Wiśniewski – Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń