Sprawdź, co na Ciebie czeka!

BŚP i Gala Niezwyczajnych – relacja

UDOSTĘPNIJ
/
155
BŚP i Gala Niezwyczajnych – relacja

Miniony poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku był bardzo ważnym dniem dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Wszystko zaczęło się na terenie Zamku w Golubiu-Dobrzyniu. To właśnie tam harcerze oraz instruktorzy zgromadzili się, aby w uroczystej atmosferze odebrać Betlejemskie Światło Pokoju, by móc zanieść je do swoich domów i nie tylko.

Już od godziny 14:00 harcerze i harcerki z Kujaw i Pomorza zaczęli pojawiać się na golubskim zamku. Od tej godziny trwała wigilia instruktorska, w trakcie każdy mógł złożyć nawzajem życzenia, nie zabrakło również prezentów i życzeń od Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzego Gębary. Harcerze w tym czasie mogli zwiedzić zamek, po którym oprowadzali ich pasjonaci-przewodnicy. Mogli zobaczyć m.in. Salę Anny Wazówny, która była “gospodynią” tego zamku. Pozostałe grupy miały czas na własnoręczne ozdobienie bombek choinkowych, czy ciepły posiłek.

O godzinie 16:30 odbyła się Msza Święta w pobliskim kościele, a zaraz po niej wszyscy zebrali się na dziedzińcu zamku, gdzie powitaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju wprowadzone w prawdziwie szlacheckiej oprawie, w orszaku z końmi. Obecni byli m.in.  zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu starszy brygadier Sławomir Herbowski, prezes Oddziału PTTK Stefan Borkowicz czy przedstawicielka Lasów Państwowych Iwona Kałużna. Powitanie Światła na Kujawach i Pomorzu miało charakter bardzo symboliczny. To właśnie z Golubia-Dobrzynia reprezentacje naszych hufców odebrały Światło, a teraz przekazują je dalej, mieszkańcom swoich małych ojczyzn, zaprzyjaźnionym instytucjom, czy bliskim. Ta sztafeta powtarzana jest już od 29 lat. Pomocą w dobrym przeżywaniu wędrówki BŚP są działania i inicjatywy podejmowane w ramach naszej służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Tym razem przeżywać ją będziemy pod hasłem: ŚWIATŁO, KTÓRE ŁĄCZY…
Chorągwiane przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 2018

Jednak nie był to koniec poniedziałkowych wydarzeń. Dla instruktorów ten dzień był wyjątkowy z jeszcze innego powodu.

Również w poniedziałek w jednej z sal golubskiego zamku miała miejsce tegoroczna Gala Niezwyczajnych Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, która była finałem plebiscytu dotyczącego instruktorów, wyróżniających się swoją codzienną służbą na różnych polach działania. Kategorie, w ramach których można było nominować instruktorów były następujące: aktywność obywatelska, drużynowy, praca z kadrą oraz harcerska służba. Według zgłaszających wielu było kandydatów zasługujących na miano Niezwyczajnych, a największą ilością nominowanych cieszyła się kategoria wyróżniająca drużynowych. Nie powinno to być zaskoczeniem, skoro funkcja ta jest bardzo ważna w naszej organizacji i wielu instruktorów zasługuje na miano niezwyczajnego drużynowego.

Gala Niezwyczajnych była wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich zebranych. Na początku miłe słowa podziękowania zostały skierowane do przedstawicieli Zamku Golubskiego, w którym mieliśmy przyjemność gościć. Jesteśmy wdzięczni za okazaną życzliwość i możliwość przeprowadzenia gali w tak pięknym miejscu. Jednocześnie pragniemy podziękować również fundatorom nagród dla naszych nominowanych. Oto nasi partnerzy: Urząd Marszałkowski-Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, poseł Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa – to właśnie bez ich wsparcia trudno byłoby nam zorganizować to wydarzenie. Dziękujemy za okazaną pomoc!

Czas podczas gali umilali nam harcerze prowadzący artystyczną część wydarzenia. Nie zabrakło śpiewających, grających na trąbce, fortepianie i gitarze. Dodatkowo wspominaliśmy kończący się Rok Harcerstwa Kujaw i Pomorza. Co ciekawe, na tegorocznej gali okazało się to, że wszystkie druhny Niezwyczajne należą do Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Serdecznie gratulujemy hufcowi tak wspaniałych instruktorów i życzymy dalszych sukcesów!

Zwyciężczynią pierwszej kategorii została phm. Eliza Zaborowska. Pełni ona funkcję zastępczyni ds. programowych komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego, realizuje swoją próbę harcmistrzowską, jest ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy, a prywatnie nauczycielem oddziału zerówki w Lubieniu Kujawskim. Eliza jest niezwykle pracowita i skromna w tym, co robi, a przede wszystkim to aktywna obywatelka, która nie boi się żadnej służby. To wszystko wskazuje na to, że druhna Eliza w pełni zasługuje na miano Niezwyczajnej Aktywnej Obywatelki.

Kolejną Niezwyczajną została druhna Marzena Ryniecka – nominowana w kategorii Drużynowy. Druhna Marzena pełni funkcję drużynowej 34. DSH “Młode Wilki” od dwóch lat w Kowalu. Mimo krótkiego stażu w ZHP swoją ciężką pracą udowodniła, że jest naszą niezwyczajną drużynową. Druhna cieszy się ogromnym uznaniem wśród harcerzy i instruktorów naszego hufca. Marzena jest rzetelna, terminowa i dokładna w wykonywaniu swoich obowiązków na funkcji drużynowej. W lutym została wyróżniona za najlepiej przygotowany plan pracy drużyny na rok 2017/2018, otrzymała również list pochwalny od komendantki hufca z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

W kategorii praca z kadrą wyróżniona została phm. Katarzyna Jankowska. Podharcmistrzyni Katarzyna Jankowska od 9 lat pełni funkcję komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Jest liderem komendy hufca, która kieruje się zasadą “jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Na przestrzeni lat służby harcerskiej udało jej się pozyskać wielu nowych instruktorów, inspirując ich do zakładania jednostek oraz pracy na rzecz hufca. Umożliwia i zachęca instruktorów do doskonalenia swojego warsztatu pracy. Poza obowiązkami Druhna komendantka dba o dobre relacje i samopoczucie swojej kadry między innymi poprzez organizację spływów kajakowych czy wyjść na kręgle.

Niezwyczajną w kategorii Harcerska służba została phm. Alicja Ryniec, pełniąca funkcję skarbnika Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Pięknem służby harcerskiej Alicji jest to, że żadnej pracy się nie boi, a każde, nawet najmniejsze zadanie traktuje jak wyzwanie. Wielu instruktorów ceni Alicję za jej wszechstronność w służbie. Jej myślą przewodnią, którą często powtarza w gorszych chwilach przy współpracy, to hasło “harcerstwo-braterstwo”. Swoją pracą i służbą udowadnia, że nie trzeba robić światowych projektów, żeby być dla swojego środowiska niezwyczajną instruktorką.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym do każdej z kategorii, a druhnom, które zostały Niezwyczajnymi Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w roku 2018 życzymy dalszych sukcesów oraz niegasnącego zapału do działania!

Dziękujemy wszystkim głosującym w plebiscycie oraz przybyłym za obecność!

Gala Niezwyczajnych Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 2018
tekst: pwd. Weronika Bączek, pwd. Artur Lamali

%d bloggers like this: