Sprawdź, co na Ciebie czeka!

32. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w Górsku przerwał swoje obrady

UDOSTĘPNIJ
/
606
32. Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w Górsku przerwał swoje obrady

W ostatnią sobotę, 21 października w Górsku, 69 delegatów ze wszystkich hufców brało udział obradach 32. Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Po 4 latach delegaci, władze ustępujące oraz zaproszeni goście spotkali się, by podsumować ostatnią kadencję, wybrać nowe władze oraz przedyskutować strategię działań naszej chorągwi na najbliższe cztery lata.

Kolejna kadencja władz chorągwi dobiegła końca. Podczas zjazdu komenda przedstawiła sprawozdanie z 4 lata pracy swojej oraz podległych jej zespołów. Uczestniczący w obradach mogli uświadomić sobie, ile tak naprawdę wydarzyło się w ciągu tych lat – ile zostało zdobytych stopni instruktorskich, ile zrealizowanych kursów, szkoleń i konferencji, jakie akcje przeprowadziliśmy, jakie inicjatywy programowe powstały, jakie zrealizowaliśmy propozycje programowe, jak przebiegała współpraca z samorządami, ile nowych siedzib hufców pojawiło się w posiadaniu naszej chorągwi, jak rozwinęły się chorągwiane ośrodki… Dyskusja nad sprawozdaniami była bardzo żywa, zwłaszcza w tematach finansowo-gospodarczy – to pokazało, jak wszyscy delegaci zaangażowani są w losy naszej chorągwi. Ostatecznie całej ustępującej komendzie udzielono absolutorium.

Zjazd to czas podsumowań – nie zabrakło na nim również podziękowań nie tylko dla władz ustępujących, ale i dla wszystkich tych instruktorów, których służba szczególnie wyróżnia ich na tle innych wychowawców. Przyznane zostały Krzyże za Zasługi dla ZHP oraz medale Komisji Edukacji Narodowej.

Na zjeździe przedstawiciele GK ZHP przekazali społeczności naszej chorągwi wspaniałą wiadomość – 18 października Naczelniczka ZHP powołała Kujawsko-Pomorską Szkołę Instruktorską “Quercus”! Na ręce szefowej zespołu kadry kształcącej hm. Dominiki Brożek złożony został symboliczny dąb (z łac. quercus). To, że “Quercus” stał się szkołą instruktorską, daje dużo większą szansę rozwoju nie tylko zespołowi, ale i uczestnikom ich kursów i szkoleń – dzięki statutowi szkoły, “Quercus” będzie m.in. mógł wydawać certyfikaty potwierdzające umiejętności.

W wyborach komendanckich zgłoszonych zostało dwóch kandydatów – dotychczasowy komendant hm. Jerzy Gębara oraz hm. Łukasz Rycharski. Obaj kandydaci przedstawili ciekawe programy, odpowiadające na aktualne potrzeby naszej społeczności. Ostatecznie po raz kolejny grono instruktorskie zaufało doświadczonemu na funkcji komendanta hm. Jerzemu Gębarze i został on powołany na tę funkcję na kolejną kadencję.

Dyskusje były na tyle wciągające, a ilość poruszanych tematów na tyle duża, że zjazd bardzo się przedłużył i przerwał swoje obrady o pierwszej w nocy po wyborze władz statutowych. Wznowi je wkrótce, by dyskutować o programie oraz strategii chorągwi na lata 2018-2022.

Póki co, serdecznie dziękujemy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku za gościnę oraz 1 Szczepowi Harcerskiemu “Błękitna Jedynka” za pomoc w organizacji zjazdu. Do zobaczenia na jego dalszej części!

A oto skład nowo wybranych władz:

Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:

 • hm. Jerzy Gębara – komendant
 • hm. Beata Bardzińska – zastępca komendanta, skarbnik
 • hm. Lucyna Szypulska-Kamyk – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą
 • hm. Dorota Sucharska – zastępca komendanta ds. programu
 • phm. Nikodem Dolata – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
 • pwd. Paweł Biały – zastępca komendanta ds. pozyskiwania środków

Rada Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:

 • hm. Piotr Walburg – przewodniczący
 • phm. Krzysztof Błaszczak
 • hm. Wojciech Cabaj
 • phm. Roksana Jankowska
 • phm. Piotr Jankowski
 • hm. Dorota Lichnerowicz
 • phm. Izabela Ratajczyk
 • hm. Joanna Proszek
 • hm. Michał Sawicki
 • phm. Przemysław Singer
 • hm. Aldona Żurańska

Komisja Rewizyjna Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:

 • hm. Sławomir Kozerski – przewodniczący
 • hm. Krzysztof Kobus – wiceprzewodniczący
 • phm. Sylwester Piekarek – wiceprzewodniczący
 • hm. Michał Michalski – sekretarz
 • phm. Piotr Lewalski
 • hm. Maciej Ruciński

Sąd Harcerski Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP:

 • hm. Barbara Małecka – przewodnicząca
 • hm. Wojciech Chwil – wiceprzewodniczący
 • hm. Anna Adamczyk – sekretarz
 • hm. Rafał Openkowski
 • hm. Łukasz Pierzchalski
 • hm. Aleksandra Trędewicz
 • hm. Adam Ziółkowski
%d bloggers like this: